Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa EWarwick 4 (NgoMay Kusiya Ku-August 2015)

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa EWarwick 4 (NgoMay Kusiya Ku-August 2015)

Imifanekiso le itshengisa intuthuko esiyenziwe emsebenzini wokwakha amawofisi amakhulu aboFakazi bakaJehova kanti futhi uzabona lokuthi amavolontiya ancedise njani emsebenzini lo kusukela ngoMay kusiya ku-August 2015.

Indlela isakhiwo saseWarwick esizabe simi ngayo nxa sesiphelile. Kusukela kwesenxele kusiya kwesokudla:

  1. IGaraji

  2. Indawo Yezivakatshi Yokupaka Izimota

  3. Isakhiwo se-Maintenance/Indawo Yokupaka Izimota Zabahlala Khona

  4. Izindlu zokuhlala eziku-B

  5. Izindlu zokuhlala eziku-D

  6. Izindlu zokuhlala eziku-C

  7. Izindlu zokuhlala eziku-A

  8. AmaWofisi/I-Services Building

NgoMay 6, 2015—EWarwick

Isisebenzi silungiselela ukuyafaka umtshina ozacenga izinto ezifana lamatshe lokunye ukuthi kungangeni emaphayiphini okungacina kusenza ukuthi amanzi angabohli eSterling Forest Lake (Blue Lake) nxa sekumele abohliswe.

NgoMay 6, 2015—Isakhiwo se-Maintenance/Indawo Yokupaka Izimota Zabahlala Khona

Izisebenzi zifaka udaka emdulini osephahleni lweSakhiwo se-Maintenance. Indlela yokufaka udaka esetshenziswa lapha iyaphangisa sibili.

NgoMay 15, 2015—EWarwick

Kuthathwa amapikitsha. Iviki yinye ngayinye iQula Elibusayo laboFakazi bakaJehova likhangela amapikitsha atshengisa ukuthi umsebenzi uqhutshwa njani eWarwick.

NgoMay 30, 2015—ETuxedo

Indoda lomkayo abavela eCalifornia abazosebenza ukufaka amaphayiphi (Plumbing Department). Babephakathi kwamavolontiya amanengi afika ngalelolanga eTuxedo lapho okugcinwa khona izinto ezisetshenziswa ukwakha eWarwick. Mhlaka 1 August kwafika abantu abangu-707 ukuzoncedisa ukwakha. Kwakuqala ukuthi kufike abantu abanengi kangaka ukuzoncedisa ukwakha.

NgoJune 9, 2015—Izindlu zokuhlala eziku-B

Kusetshenziswa i-crane ukuze kufakwe umduli endaweni yawo. Izindlu zokuhlala eziku-B yizo abacina ngazo ukuzifaka imiduli lamawindi.

NgoJune 16, 2015—Izindlu zokuhlala eziku-C laku-D

Kufakwa ibholoho elihlanganisa Izindlu zokuhlala eziku-C leziku-D.

NgoJune 25, 2015—Izindlu zokuhlala eziku-C

Kuhlanyelwa iloni entshonalanga yeWarwick.

NgoJuly 2, 2015—EWarwick

Izisebenzi zilungisa indawo lapho okuchithela khona idamu nxa ligcwele, indawo le yakhiwa ngabo-1950. Indawo le izasiza ukuthi nxa kungaba lezulu elinengi kumbe isiphepho kungabi lezikhukhula ezingaba yingozi ebantwini.

NgoJuly 15, 2015—Izindlu zokuhlala eziku-A

Imisebenzi enjengeyokupenda leminye eyenzelwa phakathi kwezakhiwo yenziwa ebusuku ukuze kungabi lesixhobexhobe emini ngenxa yobunengi babantu. Imisebenzi le yayisenziwa ngabantu abangamakhulu ababesebenza kusukela ngo-3:00 emini kuze kutshaye u-2:00 ekuseni.

NgoJuly 20, 2015—Izindlu zokuhlala eziku-D

Kufundiswa omunye ukulungisa amaphayiphi.

NgoJuly 21, 2015—Izindlu zokuhlala eziku-B

Isisebenzi sipenda ibholoho elihlanganisa Izindlu zokuhlala eziku-B leSakhiwo se-Maintenance.

NgoJuly 27, 2015—ETuxedo

Izisebenzi ezimelele ukuya eWarwick. Kulamabhasi athwala izisebenzi lezi nxa zisiya eWarwick langesikhathi sezivela khona.

NgoJuly 27, 2015—ETuxedo

Kugelwa izisebenzi zeWarwick. ETuxedo, eWarwick laseMontgomery kugelwa izisebenzi ezedlula 400 iviki yinye ngayinye.

Ngo-August 3, 2015—EWarwick

Kulungiselelwa ukufaka udaka lapho okuzabe kuphekwa khona amagetsi okuthiwa yi-geothermal. Endaweni le kugejwe imigodi engu-120 engaba ngamamitha angu-150 ukutshona. Amagetsi la azanceda ukuthi kukhudumale ngesikhathi somqando futhi kube lomoya oqandayo ngesikhathi sokutshisa. Ukusebenzisa amagetsi la kakuduli futhi kakuphambanisi kakhulu imvelo.

Ngo-August 7, 2015—EMontgomery, eNew York

Lapha kulezinto ezithengiweyo ezizasetshenziswa eWarwick futhi izinto lezi zihlelwe ngokuthi zizasetshenziswa kuluphi uhlangothi.

Ngo-August 14, 2015—ETuxedo Park, eNew York

Indoda lomkayo abasebenza eWarwick (owesibili lowesithathu kusukela esandleni sokudla) badla lemuli ehlala endaweni le. Kulezimuli ezinengana ezingoFakazi bakaJehova ezabonisa umusa ngokuthi ezinye izisebenzi zeWarwick zihlale lazo.

Ngo-August 17, 2015—Isakhiwo se-Maintenance/Indawo Yokupaka Izimota Zabahlala Khona

Isisebenzi sihlola imiduli yezakhiwo sisebenzisa umtshina wakulezinsuku.

Ngo-August 20, 2015—AmaWofisi/I-Services Building

Izisebenzi seziqedile ukufaka amawindi endaweni lapho okuzabe kufikela khona abantu abazobuka indawo le.

Ngo-August 26, 2015—EWarwick

Kusiyafika u-August imiduli lophahla lwezindlu zokuhlala eziku-B kwasekuphelile ukwakhiwa. Izisebenzi zaqeda lokufaka amabholoho ahlanganisa izindlu zokuhlala lezinye izakhiwo. Ngemva kwalokho zaqalisa ukuhlanyela iloni lokulungisa iguma.

Funda Okunengi

NGOBANI ABENZA INTANDO KAJEHOVA LAMUHLA?

OFakazi bakaJehova Bangabantu Abanjani?

Bangaki oFakazi bakaJehova obaziyo? Kuyini sibili okwaziyo ngathi?