Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa EWarwick 6 (NgoMarch Kusiya Ku-August 2016)

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa EWarwick 6 (NgoMarch Kusiya Ku-August 2016)

Imifanekiso le itshengisa intuthuko esiyenziwe emsebenzini wokwakha amawofisi amakhulu aboFakazi bakaJehova kanti njalo uzabona ukuthi amavolontiya ancedise njani emsebenzini lo kusukela ngoMarch kusiya ku-August 2016.

Indlela isakhiwo saseWarwick esizabe simi ngayo nxa sesiphelile. Kusukela kwesenxele kusiya kwesokudla:

  1. Igaraji

  2. Indawo Yezivakatshi Yokupaka Imota

  3. Isakhiwo Se-Maintenance/Indawo Yokupaka Izimota Zabahlala Khona

  4. Izindlu Zokuhlala Eziku-B

  5. Izindlu Zokuhlala Eziku-D

  6. Izindlu Zokuhlala Eziku-C

  7. Izindlu Zokuhlala Eziku-A

  8. Amawofisi/I-Services Building

NgoMarch 16, 2016​—EWarwick

Izisebenzi zehlisa izihlahla erolini zisiyazifaka lapho okumele zihlanyelwe khona. Sekuhlanyelwe izihlahla ezedlula 1 400 eWarwick.

NgoMarch 23, 2016​—Igaraji

Izisebenzi zaseWarwick zisenza iSidlo seNkosi sakusihlwa. Kwakulabantu abangu-384 emkhosini lo onanzwa ngoFakazi bakaJehova minyaka yonke.

Ngo-April 15, 2016​—EWarwick

Kufakwa amawindi endlini yabalindi. Abayabe besebenzela lapho bayabe besamukela abantu, belinda indawo njalo bekhangele izimota ezingenayo leziphumayo.

Ngo-April 19, 2016​—Amawofisi/I-Services Building

Ubaba lendodana yakhe bafaka iziqephu zekhaphethi. Kusetshenziswe ikhaphethi eyiziqephu ngenxa yokuthi kulula ukukhipha esiwonakele njalo kufakwe entsha.

Ngo-April 27, 2016​—Amawofisi/I-Services Building

Kufakwa amawofisi, amawofisi la mahle ngoba kulula ukuwantshintsha kusiya ngendlela elifuna ngayo.

NgoMay 10, 2016​—Amawofisi/I-Services Building

Isisebenzi silungisa izambuzi zezivakatshi.

NgoMay 26, 2016​—EWarwick

Izisebenzi zifunda ukucitsha umlilo. Izisebenzi lezi kumele zihlale zizilungiselele ukuze zivikele abantu abahlala endaweni le njalo lokhu kwenza ukuthi izisebenzi zikamanisipala zingathwali nzima.

NgoMay 30, 2016​—Amawofisi/I-Services Building

Uweta uhlalisa izisebenzi endlini yokudlela ukuze zilungele ukuqalisa ukukhonza kwekuseni.

NgoMay 31, 2016​—Isakhiwo Se-Maintenance/Indawo Yokupaka Izimota Zabahlala Khona

Kufakwa ibhakani elitshengisa indlela eya ezindaweni ezitshiyeneyo. Sekufakwe amabhakani la edlula 2 500.

NgoJune 1, 2016​—Amawofisi/I-Services Building

Isisebenzi sifaka insimbi zokubambelela emastephisini. Ilembu elifakiweyo ngelokuvikela ezinye izinto eseziqediwe ukuthi zingatshiswa zinhlansi.

NgoJune 9, 2016​—Amawofisi/I-Services Building

Isisebenzi siqedisa umduli endaweni lapho abantu abangazihambela khona bebuka kungelamuntu obatshengisa indawo.

NgoJune 16, 2016​—Igaraji

Izisebenzi zenza iphansi liqine, lokhu kwenza lihlale isikhathi eside njalo lingonakaliswa luthuli kanye lamathaya.

NgoJune 29, 2016​—Amawofisi/I-Services Building

Kufakwa uphahla evurandini njalo uphahla lwakhona luyakhanyisela ukuze kungene ukukhanya evurandini.

NgoJune 29, 2016​—Amawofisi/I-Services Building

Indoda lomkayo bafaka amathayili emnyango wendawo lapho okubukiswa khona amaBhayibhili atshiyeneyo.

NgoJuly 6, 2016​—Amawofisi/I-Services Building

Isisebenzi sifaka isitulo endaweni lapho okuhlala khona abantu belalele i-Nqabayokulinda lezinye inhlelo zokukhonza. Kwafakwa izitulo ezingu-1 018 endaweni le.

NgoJuly 9, 2016​—Amawofisi/I-Services Building

Kufakwa ibhakani lokwamukela izivakatshi.

NgoJuly 13, 2016​—Amawofisi/I-Services Building

Izisebenzi ezimbili ezisebenza ukuphathela abanye amanzi. Izisebenzi zakhuthazwa ukuthi zihlale zinatha amanzi ikakhulu ngesikhathi sokutshisa.

NgoJuly 19, 2016​—Amawofisi/I-Services Building

Isisebenzi silungisa indawo lapho okuyafakwa khona amaBhayibhili okubukisa.

NgoJuly 22, 2016​—Amawofisi/I-Services Building

Isisebenzi silungisa imephu yomhlaba ebhalwe ukuthi “OFakazi bakaJehova” ngezindimi ezingaba yi-700.

NgoJuly 23, 2016​—Amawofisi/I-Services Building

Kufundiswa izisebenzi zeBhetheli ukuze zihlale zivikelekile endaweni le.

Ngo-August 17, 2016​—Estudiyo se-JW Broadcasting

Kufakwa ilayithi phezu kwendawo lapho okuzabe kuletafula yalabo abethula uhlelo lwe-JW Broadcasting. Okunengi okwakusetshenziswa estudiyo esasiseBrooklyn kwathathwa kwalethwa kulesi.

Ngo-August 24, 2016​—EWarwick

Isisebenzi siqedisa ukufaka ibhakani elilayithayo. Kusukela ngoSeptember 1, 2016 amanye amadiphathimenti ayesevele sethuthile eBrooklyn esesebenzela eWarwick.

Funda Okunengi

NGOBANI ABENZA INTANDO KAJEHOVA LAMUHLA?

Kuyini iBhethelil?

IBhetheli yindawo engafanani lezinye njalo kwenziwa umsebenzi oqakatheke kakhulu khonale. Funda okunengi okuphathelane lokuthi ngobani abasebenza khona?