OFakazi bakaJehova bakha izakhiwo ezintsha egatsheni lePhilippines eQuezon City njalo balungisa lezakhiwo ezivele zikhona egatsheni leli. Amabhuku asetshenziswa ePhilippines asedindwa eJapan. Yikho indawo eyayisetshenziselwa ukudinda amabhuku egatsheni lasePhilippines isizakuba lamawofisi ohlangothi lwama-computer, olokwakha, olwe-maintenance, olubona ngokuthunyezwa kwamabhuku lolokuhumutsha. Amapikitsha la atshengisa okunye okwenziwa egatsheni lasePhilippines kusukela ngoFebruary 2014 kusiya kuMay 2015. Kukhangelelwe ukuthi umsebenzi lo uphele ngo-October 2016.

Indlela igatsha lePhilippines elizabe limi ngayo nxa seliphelile. Izakhiwo zakhona zigoqela lezi:

  • Isakhiwo 4 (Izindlu Zokuhlala)

  • Isakhiwo 5 (UHlangothi Lokurekhoda, uHlangothi Lwenkonzo)

  • Isakhiwo 6 (Igaraji, uHlangothi lwe-Landscaping lolwe-Welding)

  • Isakhiwo 7 (Esakhiweni lesi kuloHlangothi lwamaKhompiyutha, olokwakha, olwe-Maintenance, olubona ngokuthunyezwa kwamabhuku, lolokuHumutsha)