Yeqa uye kokuphakathi

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa EPhilippines 1 (NgoFebruary 2014 Kusiya kuMay 2015)

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa EPhilippines 1 (NgoFebruary 2014 Kusiya kuMay 2015)

OFakazi bakaJehova bakha izakhiwo ezintsha egatsheni lePhilippines eQuezon City njalo balungisa lezakhiwo ezivele zikhona egatsheni leli. Amabhuku asetshenziswa ePhilippines asedindwa eJapan. Yikho indawo eyayisetshenziselwa ukudinda amabhuku egatsheni lasePhilippines isizakuba lamawofisi ohlangothi lwama-computer, olokwakha, olwe-maintenance, olubona ngokuthunyezwa kwamabhuku lolokuhumutsha. Amapikitsha la atshengisa okunye okwenziwa egatsheni lasePhilippines kusukela ngoFebruary 2014 kusiya kuMay 2015. Kukhangelelwe ukuthi umsebenzi lo uphele ngo-October 2016.

Indlela igatsha lePhilippines elizabe limi ngayo nxa seliphelile. Izakhiwo zakhona zigoqela lezi:

  • Isakhiwo 4 (Izindlu Zokuhlala)

  • Isakhiwo 5 (UHlangothi Lokurekhoda, uHlangothi Lwenkonzo)

  • Isakhiwo 6 (Igaraji, uHlangothi lwe-Landscaping lolwe-Welding)

  • Isakhiwo 7 (Esakhiweni lesi kuloHlangothi lwamaKhompiyutha, olokwakha, olwe-Maintenance, olubona ngokuthunyezwa kwamabhuku, lolokuHumutsha)

NgoFebruary 28, 2014​—Isakhiwo 7

Izisebenzi eziqhatshwe okwesikhatshana zigoqela i-fiberglass insulation ukuze ingonakali. Ifakwa emidulini laku-ceiling. Zigqoke impahla zokuzivikela.

Ngo-April 2, 2014​—Isakhiwo 7

Izisebenzi ziqedisa ukufaka i-ceiling estudiyo soLimi Lwezandla lwePhilippines. Izikhala eziku-ceiling ngezokungenisa umoya estudiyo.

Ngo-October 21, 2014​—Egatsheni eliseQuezon City

Kufakwa imitshina yamanzi azabe esetshenziswa egatsheni leli.

NgoDecember 19, 2014​—Indawo yokuhamba ehlanganisa izakhiwo 1, 5, lo-7

Indawo le yokuhamba ihlanganisa phose izakhiwo zonke, okugoqela Isakhiwo 1 lapho okulendlu yokudlela. Indawo le yokuhamba izanceda abantu abedlula 300 abasebenza eSakhiweni 7.

NgoJanuary 15, 2015​—Isakhiwo 5

I-crane ithwala izinto zokufulela. Ama-crane amakhulu lamancane asetshenziswa yikhampani eqhatshiweyo.

NgoJanuary 15, 2015​—Isakhiwo 5A (I-circulation pod)

I-pod leyi ilesitezi njalo ingama-square-meter angu-125. Ilezambuzi ezimbili, ama-steps le-lift. Izambuzi lezi lezitezi eziku-pod zenza kungaminyani kakhulu eSakhiweni 5. I-lift eku-pod iyanceda ngoba yenza kungabi lomsindo eSakhiweni 5 ozaphambanisa abarekhodayo.

NgoJanuary 15, 2015​—Isakhiwo 5A (I-circulation pod)

Izisebenzi zifaka insimbi zokuqinisa isakhiwo zingaphansi komthunzi ngoba ePhilippines kuyatshisa. NgoJanuary kuyabe kuyi-29 degrees Celsius njalo ngo-April kuyabe kuyi-34 degrees Celsius.

NgoMarch 5, 2015​—Isakhiwo 5

Kufakwa amapulanka okuqinisa uphahla. Kwasetshenziswa amapulanka angaba yi-800 ukuze kulungiswe uphahla lweSakhiwo 5.

NgoMarch 17, 2015​—Isakhiwo 5

Kuvutshwa udaka. Kulezisebenzi ezedlula 100 ezivela e-Australia, eCanada, eFrance, eJapan, eNew Zealand, eSouth Korea, eSpain, e-United States lakwamanye amazwe.

NgoMarch 25, 2015​—Isakhiwo 5

Kufakwa uphahla eSakhiweni 5 lapho okwakulamawofisi oHlangothi lokuHumutsha. Isakhiwo lesi sizasetshenziswa luHlangothi lokurekhoda lolwenkonzo nxa sesilungisiwe.

NgoMay 13, 2015​—Isakhiwo 5

Isisebenzi sisebenzisa isaha ukuthi siqume insimbi ezizasetshenziswa emidulini yamawofisi.