Bona indlela umsebenzi wokwakha othuthuke ngayo ewofisini yegatsha laboFakazi bakaJehova eBritain kusukela ngoSeptember 2016 kusiya kuFebruary 2017.