Bona ukuthi i-New World Translation of the Holy Scriptures ka-2013 yenziwa njani.