Yeqa uye kokuphakathi

OFakazi BakaJehova Bafundisa Abazali Ukuthi Bangavikela Njani Abantwababo Ebantwini Abangabahlukuluza Kwezemacansini

OFakazi BakaJehova Bafundisa Abazali Ukuthi Bangavikela Njani Abantwababo Ebantwini Abangabahlukuluza Kwezemacansini

IBhayibhili litshela abazali ukuthi bathande abantwababo, babaqondise, babavikele futhi bababone njengesipho abasiphiwe nguNkulunkulu. (IHubo 127:3; IZaga 1:8; Kwabase-Efesu 6:1-4) Enye ingozi abazali okumele bavikele abantwababo kuyo ngeyokuhlukuluzwa kwezemacansini.

Sekuleminyaka eminengi kakhulu oFakazi bakaJehova bedinda futhi besakaza amabhuku akhuthaza izimuli ukuthi zibe lobuhlobo obuhle. Badinde lamabhuku, amavidiyo, amamagazini kanye lokunye okunengi okunceda abazali ukuthi bavikele abantwababo ekuhlukuluzweni kwezemacansini futhi lokhu kubasiza ukuthi bafundise abantwababo ngabantu abangabahlukuluza kwezemacansini. Uluhlu olulandelayo lutshengisa okunye okudindwe ngoFakazi bakaJehova okunganceda abazali endabeni le. Khangela inani lamabhuku kanye lenani lezindimi adindwe ngazo. *

 • Isihloko: Incest—The Hidden Crime

  • Imagazini: I-Awake! kaFebruary 8, 1981

  • Inani lamamagazini: 7 800 000

  • Inani lezindimi: 34

 • Isihloko: Help for the Victims of Incest

  • Imagazini: INqabayokulinda yesiNgisi ka-October 1, 1983

  • Inani lamamagazini: 10 050 000

  • Inani lezindimi: 102

 • Izihloko: Child Molesting—Every Mother’s Nightmare; Child Molesting—‘Who Would Do a Thing Like That?’; Child Molesting—You Can Protect Your Child

  • Imagazini: I-Awake! kaJanuary 22, 1985

  • Inani lamamagazini: 9 800 000

  • Inani lezindimi: 54

 • Izihloko: The Innocent Victims of Child Abuse; The Secret Wounds of Child Abuse

  • Imagazini: I-Awake! ka-October 8, 1991

  • Inani lamamagazini: 12 980 000

  • Inani lezindimi: 64

 • Izihloko: Your Child Is in Danger!; How Can We Protect Our Children?; Prevention in the Home

  • Imagazini: I-Awake! ka-October 8, 1993

  • Inani lamamagazini: 13 240 000

  • Inani lezindimi: 67

 • Isihloko: Protect Your Children

  • Ividiyo: Public Service Announcement Video Number 4, eyadindwa ngo-2002

  • Inani lezindimi: 2

 • Isihloko: How Jesus Was Protected

  • Ibhuku: ISahluko 32 sebhuku elithi Learn From the Great Teacher, eladindwa ngo-2003

  • Inani lamabhuku: 39 746 022

  • Inani lezindimi: 141

 • Izihloko: A Danger That Concerns Every Parent; How to Protect Your Children; Make Your Family a Safe Haven

  • Imagazini: I-Awake! ka-October 2007

  • Inani lamamagazini: 34 267 000

  • Inani lezindimi: 81

 • Izihloko: How Can I Protect Myself From Sexual Predators?; Questions Parents Ask: Should I Talk to My Child About Sex?

  • Ibhuku: ISahluko 32 lesengezo sebhuku elithi Questions Young People Ask—Answers That Work, Volume 1, eladindwa ngo-2011

  • Inani lamabhuku: 18 381 635

  • Inani lezindimi: 65

 • Isihloko: How Can Parents Teach Their Children About Sex?

  • Ibhuku: Iwebhusayithi i-jw.org; isihloko esadindwa ngoSeptember 5, 2013

  • Inani lezindimi: 64

OFakazi bakaJehova bazaqhubeka befundisa abazali labantwababo ukuze babalekele ingozi yokuhlukuluzwa kwezemacansini.

^ indima 3 Iminyaka ebhalwe phezulu ngeyokudindwa kwamamagazini lamabhuku esiNgisi.