OFakazi bakaJehova abangu-9 baphiwe izithupha ngoba basize izibotshwa “ngendlela emangalisayo” enkambeni enkulu yase-Australia egcina abantu abangena elizweni ngokungekho emthethweni. OFakazi laba baphiwe izithupha lezi yi-Curtin Immigration Detention Centre eseduze le-Derby, eNtshonalanga ye-Australia. *

Iviki ngayinye, oFakazi bavakatshela izibotshwa lezi ukuze bayekuzwa ubunzima ezihlangane labo empilweni futhi besebezitshela umlayezo weBhayibhili oduduzayo njalo ozinika ithemba. UChristopher Riddoch, induna yezenkolo kanye lamasiko enkamba le wathi, “Kuhle kukhanye besanda kusuka nje ukuthi ukuvakatsha kwabo kuzincedile kakhulu izibotshwa.” Wathi izibotshwa lezi ziba lentokozo ngemva kokuvakatshelwa ngoFakazi ngoba kuyazinceda “ukwazi ukuthi kulabantu kwezinye izindawo abalendaba lempilakahle yazo.”

Umnunzana uRiddoch waphinda wathi isithupha esaphiwa oFakazi laba ngokuncane nje okutshengisa ukuthi bayabongwa, ngenxa “yokuthuthukisa izimpilo zalabo esibakhangeleyo.” Waqhubeka wathi oFakazi laba “baligugu ezimulini zabo, emabandleni, kanye lasenkolweni yabo.”

^ indima 2 Inkamba le ingagcina izibotshwa ezingu-1 500.