Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Kutshunyayezwa Abasebenza Ezikepeni

Kutshunyayezwa Abasebenza Ezikepeni

Emhlabeni wonke kulabantu abangaba ngu-1, 5 miliyoni abasebenza ezikepeni. Pho oFakazi bangabatshumayeza njani abantu laba njengoba behlala behamba? Nxa isikepe sifika ekhunjini, oFakazi bakaJehova bayacela ukutshumayeza labo abahamba ngesikepe njalo babanike amabhuku abhalwe ngendimi abazifunayo.

Kodwa indlela le yokutshumayela iyaphumelela yini? UFakazi okuthiwa nguStefano otshumayela ekhunjini leVancouver, eCanada uthi: “Abanye abantu bacabanga ukuthi labo abasebenza ezikepeni ngabantu abalukhuni futhi abalolaka. Kodwa ayisibo bonke abanjalo ngoba inengi labo liyafuna ukufunda njalo lithobekile.” UStefano uqhubeka esithi: “Abanegi bayakholwa kuNkulunkulu futhi bajayele ukusamukela ngazo zombili.” Kusukela ngoSeptember 2015 kusiya ku-August 2016, oFakazi bakaJehova eVancouver batshumayela ezikepeni ezedlula 1 600. Bahambisa inkulungwane zamabhuku ngendimi ezinengi njalo abangu-1 100 baqalisa ukufunda iBhayibhili.

Siqhubeka njani isifundo seBhayibhili labantu abasebenza ezikepeni?

Osebenza esikepeni angacela ukuthi oFakazi abasekhunjini ayabe esiya kulo bafunde laye iBhayibhili. Ngokwesibonelo ngoMay 2016, oFakazi bakaJehova abaseVancouver bahlangana lendoda esebenza esikepeni okuthiwa nguWarlito. Bamtshengisa ividiyo ethi Kungani Kumele Ulifunde IBhayibhili? basebeqalisa isifundo seBhayibhili laye besebenzisa ibhukwana elithi Izindaba Ezinhle Ezivela KuNkulunkulu! UWarlito kwamthokozisa kakhulu lokhu njalo wayefuna ukuqhubeka efunda kodwa uhlupho lwaba yikuthi wayesesiya ekhunjini lweParanaguá oluseBrazil.

Wathi efika ekhunjini lweParanaguá ngemva kwenyanga wamangala ebona oFakazi ababili befika esikepeni bemdinga njalo bemqamba ngebizo. Bamtshela ukuthi babelayelwe ngoFakazi abaseVancouver. Lokhu kwamthokozisa kakhulu uWarlito njalo wabonga wangaqedi ngokuthi kwakwenziwe inhlelo zokuthi aqhubeke efunda iBhayibhili. Wavuma ukuthi kutshelwe oFakazi abasekhunjini ayesiya kulo ukuthi baqhubeke befunda laye iBhayibhili.

Funda Okunengi

UHLELO LWESIFUNDO SEBHAYIBHILI

Kwenzakalani Esifundweni SeBhayibhili?

Emhlabeni wonke jikelele oFakazi bakaJehova basebenzisa lindlela ukucela ukufunda labantu iBhayibhili mahara. Khangela ukuthi isebenza njani. Zwisisa iBhayibhili lakho.

IZINDABA EZINHLE EZIVELA KUNKULUNKULU!

Ziyini Izindaba Ezinhle?

Funda ukuthi izindaba ezinhle ezivela kuNkulunkulu ziyini, kungani zidingakala masinyane, futhi kumele wenzeni.