Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Kunanzwa Umkhosi Wabantu Bomdabuko Wase-America ENew York

Kunanzwa Umkhosi Wabantu Bomdabuko Wase-America ENew York

Abantu bacabanga ukuthi abantu abanengi bomdabuko wase-America bahlala emaphandleni. Kodwa i-70 phesenti yabantu laba ihlala emadolobheni. Kusukela mhlaka 5 kusiya ku-7 June 2015 kwenziwa umkhosi wabantu bomdabuko wase-America okuthiwa yi-“Gateway to Nations” * eNew York. OFakazi bakaJehova abaseNew York bathi bekuzwa lokhu bahle bahlela ukuthi bayekhona. Yindaba?

Kungenxa yokuthi oFakazi bakaJehova bahumutsha amabhuku ngezindimi zomdabuko wase-America ezigoqela isiBlackfoot, isiDakota, isiHopi, isiMohawk, isiNavajo, isi-Odawa, lesiPlains Cree. OFakazi bahamba lamatafula lezinqola zamabhuku ukuze bayebukisa amabhuku abo emkhosini lo, amabhuku lawo ayegoqela lephetshana elithi You Can Trust the Creator!

Iwebhusayithi yethu ilama-audio lamavidiyo ngezindimi ezinengi kulezo eziqanjwe phezulu. OFakazi badlalela abantu ama-audio lamavidiyo ngezindimi lezi njalo lokhu kwabajabulisa abantu ababesemkhosini ngoba babenanzelele ukuthi kwezinye izindawo kwakulamabhakani abhalwe ngesiNgisi langesiSpanish kuphela.

Abantu laba kwabajabulisa ukuthi sihumutsha amabhuku ngendimi zabantu bomdabuko wase-America kanye lokuthi sifundisa abantu iBhayibhili emadolobheni lasemaphandleni. Omunye osebenza lapho wacela ukuthi oFakazi bazofunda laye iBhayibhili waze wathi, “Ngikulindele ngabomvu ukuthi lizongifundisa okunengi ngeBhayibhili.”

Kwafika indoda lomkayo ababengabomdabuko we-America abangezwayo endlebeni kodwa abafowethu babengalwazi ulimi lwezandla yikho behluleka ukukhuluma labo. Ngemva kwesikhatshana kwafika udadewethu olwaziyo ulimi lwezandla wasexoxa labo. Waxoxa labo okwemizuzu engaba ngu-30 njalo wabasiza ukuthi bathole indawo lapho okwakuzangenelwa khona umhlangano weSabelo ngolimi lwezandla endaweni yakibo.

Emkhosini lo owathatha amalanga amathathu kwakuhambe oFakazi abedlula 50 futhi banika abantu amabhuku edlula angu-150.

^ ndima 2 Isikhwicamfundo uWilliam K. Powers sithi lezinsuku emkhosini lo kuyabe kulamadoda, abesifazana labantwana abayabe behlabela futhi begida.Ethnomusicology, September 1968, ikhasi 354.

Funda Okunengi

UHLELO LWESIFUNDO SEBHAYIBHILI

Kungani Kumele Ulifunde iBhayibhili?

IBhayibhili linceda izigidi zabantu emhlabeni wonke ukuthi zithole izimpendulo zemibuzo ehluphayo ekuphileni. Ungathanda ukuthi lawe uthole izimpendulo?

NGOBANI ABENZA INTANDO KAJEHOVA LAMUHLA?

Amabhuku aboFakazi bakaJehova Abhalwa Njani Njalo Ahunyutshwa Njani?

Sibhala amabhuku ngezindimi ezedlula i-700. Kungani sisenza umzamo ongaka?