Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Kunanzwa Umkhosi Wabantu Bomdabuko Wase-America ENew York

Kunanzwa Umkhosi Wabantu Bomdabuko Wase-America ENew York

Abantu bacabanga ukuthi abantu abanengi bomdabuko wase-America bahlala emaphandleni. Kodwa i-70 phesenti yabantu laba ihlala emadolobheni. Kusukela mhlaka 5 kusiya ku-7 June 2015 kwenziwa umkhosi wabantu bomdabuko wase-America okuthiwa yi-“Gateway to Nations” * eNew York. OFakazi bakaJehova abaseNew York bathi bekuzwa lokhu bahle bahlela ukuthi bayekhona. Yindaba?

Kungenxa yokuthi oFakazi bakaJehova bahumutsha amabhuku ngezindimi zomdabuko wase-America ezigoqela isiBlackfoot, isiDakota, isiHopi, isiMohawk, isiNavajo, isi-Odawa, lesiPlains Cree. OFakazi bahamba lamatafula lezinqola zamabhuku ukuze bayebukisa amabhuku abo emkhosini lo, amabhuku lawo ayegoqela lephetshana elithi You Can Trust the Creator!

Iwebhusayithi yethu ilama-audio lamavidiyo ngezindimi ezinengi kulezo eziqanjwe phezulu. OFakazi badlalela abantu ama-audio lamavidiyo ngezindimi lezi njalo lokhu kwabajabulisa abantu ababesemkhosini ngoba babenanzelele ukuthi kwezinye izindawo kwakulamabhakani abhalwe ngesiNgisi langesiSpanish kuphela.

Abantu laba kwabajabulisa ukuthi sihumutsha amabhuku ngendimi zabantu bomdabuko wase-America kanye lokuthi sifundisa abantu iBhayibhili emadolobheni lasemaphandleni. Omunye osebenza lapho wacela ukuthi oFakazi bazofunda laye iBhayibhili waze wathi, “Ngikulindele ngabomvu ukuthi lizongifundisa okunengi ngeBhayibhili.”

Kwafika indoda lomkayo ababengabomdabuko we-America abangezwayo endlebeni kodwa abafowethu babengalwazi ulimi lwezandla yikho behluleka ukukhuluma labo. Ngemva kwesikhatshana kwafika udadewethu olwaziyo ulimi lwezandla wasexoxa labo. Waxoxa labo okwemizuzu engaba ngu-30 njalo wabasiza ukuthi bathole indawo lapho okwakuzangenelwa khona umhlangano weSabelo ngolimi lwezandla endaweni yakibo.

Emkhosini lo owathatha amalanga amathathu kwakuhambe oFakazi abedlula 50 futhi banika abantu amabhuku edlula angu-150.

^ ndima 2 Isikhwicamfundo uWilliam K. Powers sithi lezinsuku emkhosini lo kuyabe kulamadoda, abesifazana labantwana abayabe behlabela futhi begida.Ethnomusicology, September 1968, ikhasi 354.