Yeqa uye kokuphakathi

Umbukiso WeBhayibhili Owawungakaze Wenzakale EFrance

Umbukiso WeBhayibhili Owawungakaze Wenzakale EFrance

Izivakatshi ezinengi ezazilande i-International Fair ka-2014 eyayisedolobheni leRouen eFrance zakhangwa yisitendi esasilamabala athi “IBhayibhili—Izolo, Lamuhla, Kusasa.”

Phandle kwesitendi leso kwakulamaTV ayedlala ividiyo eyayikhanga izivakatshi ezinengi emayelana lemibhalo yeBhayibhili yakudala. Izivakatshi zazifunda ngeseluleko esincedayo esitholakala eBhayibhilini, imbali ekulo, lezindaba zesayensi eziqondileyo kanye lokuthi litholakala ebantwini abanengi.

Umbukiso lo watshengisa ukuthi iBhayibhili libhuku elidala kodwa lilokhu litholakala lalamuhla njalo amabhiliyoni abantu angenelisa ukulithola lidindiwe loba ku-Inthanethi. Izivakatshi zaphiwa iBhayibhili elidindwa ngoFakazi bakaJehova elithiwa yi-New World Translation, elitholakala ngezindimi ezedlula 120.

Izivakatshi ezinengi zabonga oFakazi ngokwenza kube lula ukuthi iBhayibhili litholakale ebantwini. Omunye obona ngokusiza abasakhulayo owayehamba labasakhulayo embukisweni lo wathi: “IBhayibhili lilifa lethu. Libhuku elincedayo. Nxa ngilibala sonke isikhathi ngithola indlela yokuxazulula izinhlupho zami.”

Ugogo oleminyaka engu-60 wamangala esizwa ukuthi wayengazitholela iBhayibhili mahala. Wathi: “Sonke kumele siphinde silibale iBhayibhili ngoba liyasinceda!”