Yeqa uye kokuphakathi

Kutshunyayezwa AmaSinti LamaRoma Ahlala EGermany

Kutshunyayezwa AmaSinti LamaRoma Ahlala EGermany

EGermany kulamatshumi ezinkulungwane zabantu abangamaSinti lamaRoma. * OFakazi bakaJehova benze amabhuku, amaphetshana lamavidiyo ngolimi lomdabuko wabantu laba. Ulimi lolu kuthiwa yisiRomany.

OFakazi bakaJehova babalomkhankaso wokuhambisa amabhuku olimi lwesiRomany eBerlin, eBremerhaven, eFreiburg, eHamburg laseHeidelberg. Baphinda benza imihlangano yebandla ngolimi lwesiRomany.

Balalela Ngendlela Emangalisayo

AmaSinti lamaRoma amanengi athokoza kakhulu ngokwenziwa komkhankaso lo. U-Andre lo-Esther abahlanganyela emkhankasweni lo bathi: “Abantu laba bathokoza kakhulu ngesikhathi bebona sisenza umkhankaso wokubadinga.” Abanengi bathinteka kwamancane ngesikhathi besizwa izindaba ezinhle ngolimi lomdabuko wabo. Omunye umama wabukela ividiyo yesiRomany ethi Kungani Kumele Ulifunde IBhayibhili? Wayelokhu ebabaza esithi “Lolu lulimi lwami sibili!”

Omunye umfowethu okuthiwa nguMatthias owahlanganyela emkhankasweni lo uthi: “Mina lomkami sasiphakathi kweqembu labantu abangu-8 abavakatshela indawo ehlala amaSinti lamaRoma. Bonke esasibatshumayeza babesicela amabhuku.” UBettina owayetshumayela eHamburg uthi: “Abanye bakhala ngesikhathi bebona amabhuku aboFakazi bakaJehova ngolimi lwesiRomany.” Abanengi bahle baqalisa ukuwabala amabhuku abo njalo abanye babecela amanye ukuze bayenika abangane babo.

Abanengi babo bavuma ngesikhathi benxuswa ukuthi baze emihlanganweni yebandla. Inengi labangu-94 abangena imihlangano eHamburg lalingakaze lilugxobe eWolu yoMbuso. Emhlanganweni webandla owenziwa eReilingen kwakulabantu abangu-123. Abangu-5 abakhuluma isiRomany bacela ukuthi kufundwe labo iBhayibhili.

Ngesikhathi somkhankaso lo oFakazi bakaJehova bahambisa amabhukwana lamaphetshana angaba ngu-3 000. Kanti njalo baxoxa labantu abangamaRoma lamaSinti abedlula 360. Abangu-19 bahle baqalisa ukufunda iBhayibhili. Abanengi babo babesithi kuyabathokozisa ukuthi uNkulunkulu ufuna bafunde iBhayibhili ngolimi lwabo.

^ indima 2 AmaSinti adabuka enkabazwe lasentshonalanga ye-Europe ikanti amaRoma wona adabuka empumalanga kanye laseningizimu mpumalanga ye-Europe.