Yeqa uye kokuphakathi

OFakazi BakaJehova Bakholwa Ukuthi Izinto Zonke Zadalwa Ngamalanga Ayisithupha Alamahola Angu-24 Yini?

Hatshi. OFakazi bakaJehova bakholwa ukuthi izinto zonke zadalwa nguNkulunkulu. Kodwa kasivumi ukuthi zadalwa ngamalanga ayisithupha alamahola angu-24. Ngenxa yani? Ngoba umbono lo kawuvumelani lalokho okutshiwo liBhayibhili. Cabanga ngezibonelo ezimbili ezilandelayo:

  1. Ubude bamalanga ayisithupha okudala. Abakholwa imfundiso le bathi izinto zonke zadalwa ngamalanga ayisithupha alamahola angu-24. Kodwa ibala eliseBhayibhilini elithi “usuku” lingatsho isikhathi eside ukwedlula lapho.—UGenesisi 2:4; IHubo 90:4.

  2. Umdala kangakanani umhlaba? Abantu abakholwa imfundiso le bafundisa ukuthi umhlaba uleminyaka engaba zinkulungwane ezilutshwana nje. Kodwa iBhayibhili litshengisa ukuthi amalanga ayisithupha okudala engakaqalisi, umhlaba wawuvele usukhona. (UGenesisi 1:1) Lokho yikho okwenza oFakazi bakaJehova bavumelane lezingcitshi zesayensi ezithi umhlaba usuleminyaka engaba ngamabhiliyoni.

OFakazi bakaJehova bayakholwa ukuthi izinto zadalwa njalo bayavumelana lesayensi. Siyakholwa ukuthi isayensi yeqiniso iyavumelana leBhayibhili.