Yeqa uye kokuphakathi

OFakazi BakaJehova Bayawenza Umsebenzi Wobunali Yini?

Ye. OFakazi bakaJehova bayawenza umsebenzi wobunali loba ngaphi lapho abahlala khona njalo bakukhuthalele ukutshela abantu lokho abakukholwayo.—UMathewu 28:19, 20.

Abanye oFakazi bayahamba bayetshumayela kumbe bayehlala ezindaweni eziselizweni lakibo ezilabantu abanengi abangakezwa izindaba ezinhle eziseBhayibhilini. Ikanti abanye bathuthela kwamanye amazwe ukuze bayetshela abantu abanengi izindaba ezinhle. Bayathokoza ukuba lengxenye ekugcwaliseni isiphrofetho sikaJesu esithi: “Lizakuba ngofakazi bami . . . lasemikhawulweni yomhlaba.”—ImiSebenzi 1:8.

Ngo-1943, savula isikolo ukuze abanye abanali bethu baqeqetshwe kuso. Kusukela ngaleso sikhathi, kulaboFakazi abadlula 8 000 asebengene isikolo lesi esaziwa ngokuthi yiSikolo seGiliyadi (Watchtower Bible School of Gilead).