Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

OFakazi BakaJehova Bayabazonda Yini Abantu Ababengamalunga Enkolo Yabo?

OFakazi BakaJehova Bayabazonda Yini Abantu Ababengamalunga Enkolo Yabo?

Kasibazondi abantu ababhaphathizwayo baba ngoFakazi bakaJehova kodwa abangasafezi inkonzo futhi bengasahlanganyeli lebandla. Kodwa siyazama ukubavuselela ukuze baphinde bakhonze.

Umuntu owenza isono esikhulu kasiphongumsusa nje. Kodwa nxa uFakazi obhaphathiziweyo angaqhubeka esenza isono esinjalo futhi engaphenduki uyasuswa. IBhayibhili liyakucacisa lokhu nxa lisithi: “Mxotsheni umuntu omubi phakathi kwenu.”—1 KwabaseKhorinte 5:13.

Kwenzakalani nxa indoda isusiwe kodwa umkayo labantwabayo belokhu bengoFakazi bakaJehova? Ubunhloko bayo kabuntshintshi kodwa okuntshintshayo yikuthi kayisakhokheli ezindabeni zokukhonza. Inkosikazi iyaqhubeka imthanda umkayo futhi labantwana labo bayaqhubeka bemthanda uyise.

Abasusiweyo bayavunyelwa ukuthi bazongena imihlangano yethu yobuKhristu. Nxa befuna usizo bangayakhuluma labadala bebandla. Konke lokhu kwenziwa ngenjongo yokuthi labo abasusiweyo baphinde bafanele ukuba ngoFakazi bakaJehova. Abasusiweyo abatshiya okubi futhi batshengise ukuthi bayafuna ukuphila belandela lokho okutshiwo liBhayibhili bayavunyelwa ukuthi baphinde babe ngamalunga ebandla.