Yeqa uye kokuphakathi

Kungani OFakazi BakaJehova Bengatshoni Bezihlupha Ngakho Konke Ukumangelelwa Ngabantu?

Kungani OFakazi BakaJehova Bengatshoni Bezihlupha Ngakho Konke Ukumangelelwa Ngabantu?

OFakazi bakaJehova balandela iseluleko seBhayibhili esikhuluma ngokuthi bangabi lendaba lokunye ukumangalelwa okwenziwa ngabantu. Ngokwesibonelo, esinye isaga seBhayibhili sithi: “Lowo oweluleka oklolodayo ubiza inhlamba.” (IZaga 9:7, 8; 26:4) Sigxila ekuthokoziseni uNkulunkulu kulokuthi sitshone siphikisana labantu abasimangelela ngezinto ezingamanga.​—IHubo 119:69.

Phela ‘kulesikhathi sokuthula lesikhathi sokukhuluma.’ (UmTshumayeli 3:7) Siphendula abantu abafuna ukwazi iqiniso sibili hatshi labo abayabe befuna ukudala impikiswano engancediyo. Yikho silandela imfundiso lesibonelo sikaJesu lesamaKhristu aphila ngesikhathi sikaJesu.

  • UJesu kazange abaphendule labo ababemmangalela ngezinto ezingamanga kuPhilathu. (UMathewu 27:11-​14; 1 UPhetro 2:​21-​23) Futhi kazange aphendule lalapho egconwa kuthiwa uyisidakwa lesiminzi. Wayekela izenzo zakhe kwaba yizo ezimgezayo futhi lokhu kuhambisana lesimiso esithi: “Ukuhlakanipha kuyaziveza ukuqonda kwakho ngezenzo zakho.” (UMathewu 11:19) Kodwa kwakusithi nxa ekubona kufanele, abaphendule ngesibindi labo ababemnyundela.​—UMathewu 15:​1-3; UMakho 3:​22-​30.

    UJesu wafundisa abalandeli bakhe ukuthi bangavumeli ukumangalelwa ngamanga kubaqede amandla. Wathi: “Libusisiwe lina nxa abantu belithuka, belihlukumeza njalo beligcona ngobubi bonke ngenxa yami.” (UMathewu 5:​11, 12) UJesu waphinda wathi nxa ukumangelelwa kuvula ithuba lokuthi abalandeli bakhe batshumayele, uzasigcwalisa isithembiso sakhe esithi: “Ngizalinika amazwi lokuhlakanipha ukuze angabi khona ezitheni zenu ozalehlula loba aliphikise.”​—ULukha 21:12-​15.

  • Umphostoli uPhawuli walaya amaKhristu ukuthi angenzi izimpikiswano ezingancediyo. Wathi impikiswano ezinjalo ‘azilasizo njalo ziyize.’​—KuThithusi 3:9; KwabaseRoma 16:17, 18.

  • Umphostoli uPhetro wakhuthaza amaKhristu ukuthi avikele ukholo lwawo nxa kusenza. (1 UPhetro 3:​15, 16) Kodwa wakunanzelela ukuthi kungcono ukuyekela izenzo kube yizo ezikhulumayo. Wabhala wathi: “Ngokwenza okulungileyo lizaqeda inkulumo yokungazi yabantu abayiziwula.”​—1 UPhetro 2:​12-​15.