Yeqa uye kokuphakathi

Kungani OFakazi BakaJehova Bengasebenzisi Isiphambano?

Kungani OFakazi BakaJehova Bengasebenzisi Isiphambano?

Abantu abanengi bakholwa ukuthi isiphambano siluphawu olutshengisa ukuthi umuntu ungumKhristu. Lanxa oFakazi bakaJehova bengamaKhristu, kabasisebenzisi isiphambano. Ngenxa yani?

Esinye isizatho esenza bengasisebenzisi yikuthi iBhayibhili litshengisa ukuthi uJesu kafelanga esiphambanweni kodwa wafela esigodweni. Kanti njalo iBhayibhili lixwayisa amaKhristu ukuthi ‘abalekele ukukhonza izithombe,’ okutsho ukuthi kakumelanga asebenzise isiphambano ekukhonzeni.—1 KwabaseKhorinte 10:14; 1 UJohane 5:21.

UJesu wathi: “Bonke abantu bazakwazi ukuthi lingabafundi bami uma lithandana.” (UJohane 13:34, 35) UJesu watshengisa ukuthi uthando lweqiniso yilo olwaluzakuba luphawu lwabalandeli bakhe beqiniso, hatshi isiphambano kumbe esinye nje isithombe.