Yeqa uye kokuphakathi

OFakazi BakaJehova Bayadlelana Lamanye Amasonto Yini?

OFakazi BakaJehova Bayadlelana Lamanye Amasonto Yini?

Thina oFakazi bakaJehova siyakuthanda ukuxoxa ngeBhayibhili labantu bamasonto ehlukeneyo kodwa asihlangani lamanye amasonto ukuze sikhonze ndawonye. IBhayibhili lithi amaKhristu ‘ahlanganiswa’ njalo ‘abanjaniswe’ ndawonye ngokuvumelana kulokho ayabe ekukholwa. (Kwabase-Efesu 4:16; 1 KwabaseKhorinte 1:10; KwabaseFiliphi 2:2) Lokhu akutsho ukuphonguvumelana ezintweni ezinjengokuthi uthando, uzwelo lokuthethelela kuqakathekile. Esikukholwayo kusekelwe kulokho okubhalwe eBhayibhilini ngoba yilo elileqiniso.​—KwabaseRoma 10:2, 3.

IBhayibhili likhuluma ngokufaka izinyamazana ezingafananiyo ejogweni ukuze litshengise ukuthi kuyingozi kangakanani nxa abantu abakholwa okwehlukeneyo behlangana ekukhonzeni. (2 KwabaseKhorinte 6:14-17) Yikho uJesu engazange abavumele abafundi bakhe ukuthi bahlangane labantu abakholwa okwehlukene lababekukholwa. (UMathewu 12:30; UJohane 14:6) UMthetho uNkulunkulu awunika uMosi lawo wawusithi ama-Israyeli angahlangani lezizwe ezazingomakhelwane bawo ekukhonzeni. (U-Eksodusi 34:11-14) Ngokuhamba kwesikhathi ama-Israyeli ayala uncedo olwalungacina lubangele ukuthi abe lobudlelwano labantu ababelokholo olwehlukene lolwabo.​—U-Ezra 4:1-3.

OFakazi bakaJehova bayaxoxa yini labantu abakholwa okwehlukene lokwabo?

Ye. Ngo-2020 satshumayela amahora angu-1,669,901,531 sixoxa ngesikukholwayo labantu bamasonto atshiyeneyo. Siyafuna ukuba njengomphostoli uPhawuli owayezimisele ukuzwisisa imibono kanye lalokho okukholwa ‘ngabanengi’. (1 KwabaseKhorinte 9:19-22) Nxa sixoxa labantu siyazama ukusebenzisa iseluleko seBhayibhili esithi ‘sihloniphe’ abanye abantu.​—1 UPhetro 3:16.