Yeqa uye kokuphakathi

OFakazi BakaJehova Bayavuma Yini Ukwelatshwa Ngodokotela?

OFakazi BakaJehova Bayavuma Yini Ukwelatshwa Ngodokotela?

Ye, oFakazi BakaJehova bayavuma ukwelatshwa ngodokotela njalo bayayisebenzisa lemithi abayiphiwa yibo. Lanxa sizama ukuzinakekela lokuhlala silempilakahle, kwezinye izikhathi siyake simdinge “udokotela.” (ULukha 5:31, Easy-to-Read Version) Abanye oFakazi bakaJehova bangodokotela njengomKhristu wekhulu lokuqala uLukha.—KwabaseKholose 4:14.

Kodwa ezinye izindlela zokwelatshwa kazivumelani lezimiso zeBhayibhili ngakho thina kasivumi ukwelatshwa ngezindlela lezo. Ngokwesibonelo, kasivumi ukufakwa igazi ngenxa yokuthi iBhayibhili lithi singalifaki emizimbeni yethu. (ImiSebenzi 15:20) Kanti njalo iBhayibhili kalivumi ukuthi selatshwe ngezindlela ezihambisana lokusebenzelana lemimoya.—KwabaseGalathiya 5:19-21.

Kodwa zikhona izindlela ezinengi zokwelatshwa ezingaphikisani lezimiso zeBhayibhili. Ngakho umuntu ngamunye angazikhethela ukuthi ufuna ukwelatshwa njani. Omunye uFakazi angavuma ukwelatshwa ngendlela ethile kumbe ukunatha umuthi othile, kanti omunye uFakazi ale ukwelatshwa ngaleyo ndlela.—KwabaseGalathiya 6:5.