Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Kungani OFakazi BakaJehova Bengabizi Izindlu Zabo Zokukhonzela Ngokuthi NgamaTshetshi?

EBhayibhilini, ibala lesiGiriki eliyake lihunyutshwe ngokuthi “itshetshi” litsho iqembu labantu hatshi isakhiwo ababuthana kuso.

Nansi isibonelo: Ngesikhathi umphostoli uPhawuli ebhalela amaKhristu aseRoma, wathi kubingelelwe uPrisila lomkakhe u-Akhwila, wasesithi: “Bingelelani letshetshi ehlanganyela endlini yabo.” (KwabaseRoma 16:5, Contemporary English Version) Lapha uPhawuli wayengatsho ukuthi kubingelelwe isakhiwo kodwa wayesitsho abantu—ibandla elalibuthana endlini leyo. *

Yikho-ke, kulokuthi sithi indawo esikhonzela kuyo yitshetshi, sithi ‘yiWolu yoMbuso.’

Kungani Kuthiwa ‘YiWolu YoMbuso YaboFakazi BakaJehova’?

Izizatho ezilandelayo zitshengisa ukuthi kungani ibizo leli lifanele:

  • Isakhiwo sakhona yiwolu kumbe yindawo lapho abantu abahlangana khona.

  • Sihlangana ndawonye ukuze sikhonze uJehova uNkulunkulu weqiniso lokuthi sifakaze ngaye.—IHubo 83:18; u-Isaya 43:12.

  • UJesu wayehlala ekhuluma ngoMbuso kaNkulunkulu, ngakho lathi sihlangana ndawonye ukuze sifunde ngawo.—UMathewu 6:9, 10; 24:14; uLukha 4:43.

Ukhululekile ukuvakatshela iWolu yoMbuso eseduze lalapho ohlala khona ukuze uzibonele indlela oFakazi BakaJehova abaqhuba ngayo imihlangano yabo.

^ ndima 3 Amazwi afananayo ayatholakala laku-1 KwabaseKhorinte 16:19; KwabaseKholose 4:15; lakuFilimoni 2.