Yeqa uye kokuphakathi

OFakazi BakaJehova Bayakhipha Okwetshumi Yini?

OFakazi BakaJehova Bayakhipha Okwetshumi Yini?

Hatshi, oFakazi bakaJehova kabakhiphi okwetshumi; imali yokuthi umsebenzi wethu uqhubekele phambili ivela eminikelweni yokuzithandela. Kuyini okwetshumi, futhi kungani oFakazi bakaJehova bengakhiphi okwetshumi?

UMthetho owawuphiwe isizwe sako-Israyeli wasendulo wawugoqela lomlayo wokukhipha okwetshumi. Kodwa iBhayibhili liyakucacisa ukuthi uMthetho kaMosi kawusebenzi kumaKhristu futhi lokhu kugoqela lomthetho ‘wokuqoqa okwetshumi ebantwini.’—KumaHebheru 7:5, 18; KwabaseKholose 2:13, 14.

OFakazi bakaJehova kabakhiphi okwetshumi kodwa balingisela amaKhristu ekhulu lokuqala, futhi basekela inkonzo yabo ngezindlela ezimbili: ngokutshumayela bengabhadalwa langokunikela ngokuzithandela.

Ngaleyo ndlela senza lokho iBhayibhili elithi amaKhristu akwenze: “Umuntu ngamunye kanike lokho amise enhliziyweni yakhe ukukunikela, kungabi luhonono loba ngokubanjwa ngamandla, ngoba uNkulunkulu uthanda onikela ngokuthokoza.”—2 KwabaseKhorinte 9:7.