Yeqa uye kokuphakathi

OFakazi BakaJehova Bangama-Protestants Yini?

OFakazi BakaJehova Bangama-Protestants Yini?

Hatshi, kasisiwo ma-Protestants singamaKhristu. Kodwa kungani sisithi kasisiwo ma-Protestants?

Kuthiwa ama-Protestants ngamasonto aphikisana lamaRoma Katolika. Lanxa singavumelani lalokho okufundiswa ngamaKatolika kasisiwo ma-Protestants ngenxa yezizathu ezilandelayo:

  1. Okunengi okukholwa ngama-Protestants kakuhambelani lalokho okufundiswa liBhayibhili. Ngokwesibonelo iBhayibhili lifundisa ukuthi “uNkulunkulu munye” hatshi ukuthi Mthathu emunye. (1 KuThimothi 2:5; UJohane 14:28) Kanti njalo iBhayibhili likuveza egcekeni ukuthi uNkulunkulu uzabhubhisa ababi hatshi ukuthi uzabatshisa esihogweni.​—AmaHubo 37:9; 2 KwabaseThesalonika 1:9.

  2. Kasiphikisani laloba yiphi inkolo kumbe eyamaKatolika kanti futhi kasifuni ukuthi loba yiphi inkolo intshintshe lokho ekukholwayo. Kulokuthi senze lokho, sitshumayela izindaba ezinhle zoMbuso silethemba lokuncedisa abanye ukuthi baqinise ukholo lwabo. (UMathewu 24:14; 28:19, 20) Kasilwisani lezinye inkolo ukuthi zintshintshe lokho ezikukholwayo kodwa sifundisa abantu iqiniso ngoNkulunkulu kanye langeBhayibhili.​—KwabaseKholose 1:9, 10; 2 KuThimothi 2:24, 25.