Yeqa uye kokuphakathi

Nxa Ngingafunda Lani IBhayibhili Kuyabe Sekumele Ngibe NguFakazi KaJehova Yini?

Nxa Ngingafunda Lani IBhayibhili Kuyabe Sekumele Ngibe NguFakazi KaJehova Yini?

 Hatshi, awubanjwa ngamandla. Abantu abanengi bayakuthanda ukuthi sifunde labo iBhayibhili lanxa bengasoze babe ngoFakazi. a Injongo yokufunda lawe iBhayibhili ngeyokukutshengisa ukuthi iBhayibhili lifundisani. Uzazikhethela ozakwenza ngalokho ozakufunda. Siyakunanzelela ukuthi umuntu kumele azikhethele lapho afuna ukukhonza khona.—UJoshuwa 24:15.

Ngiyavunyelwa yini ukusebenzisa elami iBhayibhili nxa sifunda?

 Ye. Siyakuthanda ukusebenzisa iNguqulo Yomhlaba Omutsha YeMibhalo Engcwele futhi sizimisele ukukunika yona mahala nxa uyifuna kodwa singathokoza nxa ungasebenzisa elakho iBhayibhili. Phose wonke amaBhayibhili ayakufundisa lokho okutshiwo liBhayibhili ngethemba kanye lensindiso.

Kungani lifundisa abantu lanxa bengasoze babe ngoFakazi bakaJehova?

  •   Isizatho esikhulu yikuthi siyamthanda uJehova uNkulunkulu ofuna ukuthi amaKhristu afundise abanye lokho asekufundile. (UMathewu 22:37, 38; 28:19, 20) Sikubona kuyisibusiso esikhulu ‘ukusebenza loNkulunkulu’ ekusizeni abantu ukuthi bafunde lokho okufundiswa liLizwi lakhe.—1 KwabaseKhorinte 3:6-9.

  •   Esinye isizatho yikuthi siyabathanda omakhelwana bethu. (UMathewu 22:39) Siyakukholisa ukutshela abanye izinto ezinhle esizifundileyo.—ImiSebenzi 20:35.

a Sifunda iBhayibhili labantu abanengi kakhulu. Inyanga ngayinye ngomnyaka ka-2023 sasifunda iBhayibhili labantu abedlula 7,281,212. Lanxa kunjalo ababhabhathizwa baba ngoFakazi bakaJehova ngomnyaka lowo bangu-269,517 kuphela.