Yeqa uye kokuphakathi

OFakazi BakaJehova Bacabanga Ukuthi Yibo Bodwa Yini Abazasindiswa?

Hatshi. Ngoba kulezigidi zabantu ezaphila kudala ezazingasibo boFakazi bakaJehova ezizasindiswa. IBhayibhili lithembisa ukuthi emhlabeni kaNkulunkulu omutsha “kuzakuba lokuvuka kwabafileyo, abalungileyo lababi.” (ImiSebenzi 24:15) Nxa abanengi abaphilayo khathesi bangakhetha ukukhonza uNkulunkulu labo bazasindiswa. Yikho kakusikho kwethu ukwahlulela ukuthi ngobani abafanele ukusindiswa. UJesu nguye kuphela olelungelo lokwahlulela.—UJohane 5:22, 27.