Yeqa uye kokuphakathi

OFakazi BakaJehova Baliqembu Lase-America Elabhazuka Kwenye Inkolo Yini?

Amawofisi ethu amakhulu ase-United States of America. Kodwa nanzi izizatho ezenza singabi liqembu lase-America elabhazuka kwenye inkolo:

  • Abanye bathi nxa iqembu libhazuka liyabe liphuma kwenye inkolo lisiyabumba eyinye. OFakazi bakaJehova bona kabazange basuke eqenjini elithile lenkolo. Kodwa sikholwa ukuthi indlela esikhonza ngayo yiyo indlela amaKhristu ekhulu lokuqala ayekhonza ngayo.

  • OFakazi bakaJehova batholakala emazweni adlula i-230. Kungelani lokuthi sihlala ngaphi, sisekela uJehova uNkulunkulu loJesu Khristu, hatshi uhulumende wase-United States kumbe omunye nje uhulumende.—UJohane 15:19; 17:15, 16.

  • Konke esikufundisayo kusekelwe eBhayibhilini, hatshi kulokho okwabhalwa ngumkhokheli othile wenkolo ose-United States.​—1 KwabaseThesalonika 2:13.

  • Silandela uJesu Khristu, hatshi omunye umkhokheli nje.​—UMathewu 23:8-10.