Yeqa uye kokuphakathi

Kungani OFakazi BakaJehova Bentshintsha Okunye Ababekukholwa?

Kungani OFakazi BakaJehova Bentshintsha Okunye Ababekukholwa?

Konke esikukholwayo sikuthatha eBhayibhilini, yikho silungisise lokho esikukholwayo ngenxa yokuthi indlela esizwisisa ngayo iMibhalo ibilokhu icaciswa. *

Lokhu kuvumelana lesimiso seBhayibhili esikuZaga 4:​18: “Indlela yabalungileyo injengovivi lokusa, kukhule ukukhanya kwalo kuze kuphelele emini.” Nxa ilanga liphuma liyabe lilokhu likhanyisa kancane kancane emhlabeni, loNkulunkulu usenza sizwisise iqiniso kancane kancane futhi ngesikhathi sakhe esifaneleyo. (1 UPhetro 1:​10-​12) Njengoba iBhayibhili latsho, lokhu usekwenza kakhulu ‘esikhathini lesi sokucina.’​—UDanyeli 12:4.

Ukucaciswa kwalokho esikukholwayo akumelanga kusimangalise loba kusenze sikhathazeke. Izinceku zikaNkulunkulu zakudala lazo zake zaba lemibono engayisiyo futhi kwakumele zilungise imibono leyo.

  • UMosi wazinikela ukuthi abe ngumkhululi wama-Israyeli kusasele iminyaka engu-40 ukuthi uNkulunkulu amenze abe ngumkhululi wawo.​—ImiSebenzi 7:​23-​25, 30, 35.

  • Abaphostoli behluleka ukuzwisisa isiphrofetho esasikhuluma ngokuthi uMesiya wayezabulawa aphinde avuswe.​—U-Isaya 53:​8-​12; UMathewu 16:21-​23.

  • AmaKhristu ekhulu lokuqala ayelomcabango ongayisiwo mayelana lokufika kosuku lukaJehova.​—2 KwabaseThesalonika 2:​1, 2.

UNkulunkulu wayilungisa imibono yabo futhi lathi siyakhuleka ukuthi aqhubeke elungisa eyethu.​—UJakhobe 1:5.

^ indima 1 Kasifihli ukuthi sesintshintshe indlela esizwisisa ngayo iBhayibhili. Izinto ezinjalo siyazibhala emabhukwini ethu. Ngokwesibonelo, yana engxenyeni ethi “Isiphala Sezingwalo Ebulenjini,” ukhangele isihloko esithi “Beliefs Clarified” ukuze ubone ukucaciswa kwalokho esasikukholwa.