Yeqa uye kokuphakathi

OFakazi BakaJehova Bayabazonda Yini Abantu Ababengamalunga Enkolo Yabo?

OFakazi BakaJehova Bayabazonda Yini Abantu Ababengamalunga Enkolo Yabo?

Kasibazondi abantu ababhabhathizwayo baba ngoFakazi bakaJehova kodwa abangasahlanganyeli lebandla. Siyazama ukubavuselela ukuze baphinde bakhonze.

Umuntu owenza isono esikhulu kaphongususwa nje ebandleni. Kodwa nxa uFakazi obhabhathiziweyo angaqhubeka esenza isono esinjalo futhi engaphenduki uyasuswa. IBhayibhili liyakucacisa lokhu nxa lisithi: “Susani umuntu omubi phakathi kwenu.”—1 KwabaseKhorinte 5:13.

Kwenzakalani nxa indoda isusiwe kodwa umkayo labantwabayo belokhu bengoFakazi bakaJehova? Ubunhloko bayo abutshintshi kodwa okutshintshayo yikuthi kayisakhokheli ezindabeni zokukhonza. Inkosikazi iyaqhubeka imthanda umkayo futhi labantwana labo bayaqhubeka bemthanda uyise.

Abasusiweyo bayavunyelwa ukuthi bazongena imihlangano yethu yobuKhristu. Nxa befuna usizo bangayakhuluma labadala bebandla. Konke lokhu kwenziwa ngenjongo yokuthi labo abasusiweyo baphinde bafanele ukuba ngoFakazi bakaJehova. Abasusiweyo abatshiya okubi futhi batshengise ukuthi bayafuna ukuphila belandela lokho okutshiwo liBhayibhili bayavunyelwa ukuthi baphinde babe ngamalunga ebandla.