Yeqa uye kokuphakathi

OFakazi BakaJehova Balabafundisi Abaholiswayo Yini?

OFakazi bakaJehova balandela isibonelo samaKhristu ekhulu lokuqala, yikho akulamehluko phakathi kwamalunga ebandla lalabo abakhokhelayo ebandleni. Bonke oFakazi ababhabhathiziweyo bangabatshumayeli bezindaba ezinhle. OFakazi bahlelwe baba ngamabandla futhi ibandla ngalinye lilabantu abangaba ngu-100. Amadoda ayisibonelo esihle ayakhethwa ukuthi abe ‘ngabadala’ ebandleni ngalinye. (KuThithusi 1:5) Kabawubhadalelwa umsebenzi abawenzayo ebandleni.