Ebandleni ngalinye kulequla labadala elikhangela ibandla. Isiqinti sibunjwa ngamabandla angaba ngu-20. Ibandla ngalinye livakatshelwa kabili ngomnyaka ngabadala abahambelayo ababizwa ngokuthi ngababonisi beziqinti.

IQula Elibusayo libunjwa ngoFakazi asebelesikhathi eside bekhonza njalo lisebenzisa iBhayibhili ukuze liqondise futhi linike abamemezeli imilayezo. IQula leli lisebenzela emawofisini amakhulu aboFakazi bakaJehova aseBrooklyn, eNew York.—ImiSebenzi 15:23-29; 1 KuThimothi 3:1-7.