Yeqa uye kokuphakathi

OFakazi BakaJehova Balabatshumayeli Abangabesifazana Yini?

Ye. Bonke oFakazi bakaJehova bayatshumayela futhi phakathi kwabo kulabesifazana abanengi kakhulu. Njengoba iBhayibhili lisitsho, “banengi kakhulu abesifazana abatshumayela izindaba ezinhle.”—IHubo 68:11, NET Bible.

Abesifazana abangoFakazi bakaJehova benza lokho okwakusenziwa ngabesifazana okukhulunywa ngabo eBhayibhilini. (IZaga 31:10-31) Lanxa kungayisibo abakhokhelayo ebandleni, batshumayeza abantu emphakathini. Kanti njalo bafundisa abantwababo izimiso zeBhayibhili. (IZaga 1:8) Abesifazana abangoFakazi basebenza gadalala ukuze bakhuthaze abanye ngamazwi langezenzo.—KuThithusi 2:3-5.