Yeqa uye kokuphakathi

Kuyini Okwenza OFakazi BakaJehova Babuyele Ezindlini Zabantu Ababatshela Ukuthi Abafuni Ukuxoxa Labo?

Kuyini Okwenza OFakazi BakaJehova Babuyele Ezindlini Zabantu Ababatshela Ukuthi Abafuni Ukuxoxa Labo?

OFakazi bakaJehova bayamthanda uNkulunkulu kanye labomakhelwane, yikho bekuthanda ukuxoxa labantu ngezindaba ezinhle eziseBhayibhilini okugoqela lalabo ababengafuni ukuzwa izindaba ezinhle. (UMathewu 22:37-​39) Ukuthanda uNkulunkulu kwenza silalele umlayo kaJesu wokuthi “sifakaze.” (ImiSebenzi 10:42; 1 UJohane 5:3) Lokhu kutsho ukuthi kumele sibuyele kanengi ebantwini ukuze sibatshele umlayezo ovela kuNkulunkulu. Yikho okwakusenziwa ngabaphrofethi bakaNkulunkulu bakudala. (UJeremiya 25:4) Ukuthanda omakhelwane kwenza sizame ukutshela bonke abantu ‘ivangeli loMbuso’ okugoqela lalabo ababengafuni ukulalela.​—UMathewu 24:14.

Nxa sibuyela ezindlini esake sathola umuntu owayengafuni ukuxoxa lathi, sijayele ukuthola umuntu ofuna ukusilalela. Nanzi ezinye izizatho ezenza sibuyele ezindlini zabantu ababengafuni ukuxoxa lathi:

  • Abantu bayathutha.

  • Abanye abahlala kuleyondlu bangabe befuna ukuzwa izindaba ezinhle.

  • Abantu bayantshintsha. Izinto ezenzakala emhlabeni kumbe izimo ezintshintshayo zenza abanye bafune ukuzwa okufundiswa liBhayibhili. (UMathewu 5:3) Lalabo abasiphikisayo bangavuka bentshintshile njengomphostoli uPhawuli.​—1 KuThimothi 1:​13.

Lanxa kunjalo, asibambi muntu ngamandla ukuthi asilalele. (1 Phetro 3:​15) Kumele umuntu azenzele isinqumo ezindabeni zokukhonza.​—UDutheronomi 30:19, 20.