OFakazi bakaJehova balandela isibonelo samaKhristu ekhulu lokuqala yikho kakulamehluko phakathi kwamalunga ebandla lalabo abakhokhelayo ebandleni. Wonke amalunga abhaphathiziweyo angabatshumayeli bezindaba ezinhle. OFakazi bahlelwe baba ngamabandla futhi ibandla ngalinye lilabantu abangaba ngu-100. Amadoda enza kuhle akhethwa ukuthi abe ‘ngabadala’ ebandleni linye ngalinye. (KuThithusi 1:5) Kabawubhadalelwa umsebenzi abawenza ebandleni.