Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Usuku Ngalunye Lulezalo

Usuku Ngalunye Lulezalo
OKUBONAYO
 1. 1. Ngezwa ngePharadayisi elibuyayo,

  Izakuba mnand’ impilo ngalesosikhathi.

  Kodwa nxa ngilezinhlupho,

  Ukukholwa kuyancipha,

  Ngiyaphelelwa luthando inhliziyo itshone.

  Kodw’ uJah useduze.

  (IKHORASI)

  Ng’thandaza kuye ngiqotho.

  Lanxa ngikhathazekile,

  Yen’ uyangiqinisa.

  Angingedwa; Yen’ ulami.

  Uhlal’ engiduduza

  Ungipha labangane.

  Usuku ngalunye lulezalo.

  Ngikhangel’ olwamhlalokho;

  Olwakusasa ngilwekele;

  Ng’yahlaliseka

  Ngingenza njalo.

 2. 2. Ngilalela mngane wami,

  Ngiyakuthanda.

  Cabanga ngokuthokozisayo,

  Hantsh’ inhlupho.

  Isipho s’kaJehova.

  Senhlawulo ngeNdodana.

  Senza sihlale simthemba.

  Ngoba yisipho es’khulu.

  Ngakho ungesabi.

  (IKHORASI)

  Thandaza uqotho.

  Lanxa sikhathazekile,

  Yen’ uyasiqinisa.

  Asisodwa; Yen’ ulathi.

  Uhlal’ esiduduza

  Usipha labangane.

  Usuku ngalunye lulezalo.

  Khangel’ olwamhlalokho;

  Olwakusasa ulwekele;

  S’yahlaliseka

  Singenza njalo.

  (IKHORASI)

  Thandaza uqotho.

  Lanxa sikhathazekile,

  Yen’ uyasiqinisa.

  Asisodwa; Yen’ ulathi.

  Uhlal’ esiduduza

  Usipha labangane.

  Usuku ngalunye lulezalo.

  Khangel’ olwamhlalokho;

  Olwakusasa ulwekele;

  S’yahlaliseka

  Singenza njalo.

  Singenza njalo.