Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Thethelelanani

Thethelelanani
OKUBONAYO
 1. 1. Inhloso zakho bezizinhle.

  Bekungumusa omkhulu kimi.

  Kodw’ amazwi ang’ zwise ub’ hlungu.

  Engikubonayo ay’ sikho

  Okwenzakalayo.

  (IKHORASI)

  Lingakatshoni ilanga,

  Wena lami s’khulumisane.

  S’khohlw’ esik’khulumileyo,

  S’thethelele.

  S’ngodade namhla lak’sasa.

 2. 2. Ukuzwanana ak’siyont’ elula,

  Amazwi angakwephul’ umoya.

  Yikho kumel’ uthethelele.

  Into engcon’ ongayenza,

  Yikwekela kudlule.

  (IKHORASI)

  Lingakatshoni ilanga,

  Wena lami s’khulumisane.

  S’khohlw’ esik’khulumileyo,

  S’thethelele

  Namhla k’sasa, ngumfowethu

  (IYANTSHINTSHA)

  Akula amazwi angaqamula uthando esilalo.

  Thethelela ukhohlwe ngakho,

  Nguy’ umngane weqiniso.

  (IKHORASI)

  Lingakatshoni ilanga,

  Wena lami s’khulumisane.

  S’khohlw’ esik’khulumileyo,

  S’thethelele.

  Ngaphakathi k’qala lapho,

  Ngal’uthando siyathethelelana.