Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Taditsha Uqine

Taditsha Uqine
OKUBONAYO
 1. 1. Lanxa ng’sakhasa sasifunda konke,

  Lanxa ngilusane sasizwisisa konke.

  Ubaba wayeng’fundela seng’lala,

  Sengimdala angikawekeli lumkhuba.

  Nxa ngingedwa ngiyalithatha ibhuku emthatsheni,

  Ng’khumbula lokho umbhalo owathi, kuzangenza ngiqine.

  (IKHORASI)

  Taditsh’ uqine.

  Njengesihlahla esisemfuleni,

  Taditsh’ uqine.

  Amahlamvu akho ngeke abune.

  Taditsh’ uqine.

  Njengesihlahla esitshonis’ impande,

  Taditsh’ uqine,

  Uzakhul’ ube mude ubone konke.

 2. 2. Ngizathini nxa kuvulek’ ithuba

  Lok’tshumayeza engifunda labo esikolo?

  Konke lokho ngihlezi ngik’lindele,

  Angesabi ngakufunda ngisesemncane.

  Nxa ngingedwa ngiyalithatha ibhuku emthatsheni,

  Ng’khumbula lokho umbhalo owathi, kuzangenza ngiqine.

  (IKHORASI)

  Taditsh’ uqine.

  Njengesihlahla esisemfuleni,

  Taditsh’ uqine.

  Amahlamvu akho ngeke abune.

  Taditsh’ uqine.

  Njengesihlahla esitshonis’ impande,

  Taditsh’ uqine.

  Uzakhul’ ube mude ubone konke.

  (IYANTSHINTSHA)

  Yonk’ im’bhal’ eng’ncedayo,

  Kungaba yiyo futhi,

  Enganceda futhi ikhuthaze omunye umuntu.

  (IKHORASI)

  Taditsh’ uqine.

  Taditsh’ uqine.

  Taditsh’ uqine.

  Taditsh’ uqine.

  Taditsh’ uqine.

  Njengesihlahla esisemfuleni,

  Taditsh’ uqine.

  Amahlamvu akho ngeke abune.

  Taditsh’ uqine.

  Njengesihlahla esitshonis’ impande,

  Taditsh’ uqine.

  Uzakhul’ ube mude ubone konke.