Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Siyimuli

Siyimuli
 1. 1. Sehla nje endizamtshineni

  Sivela le khatshana.

  Lokhu sisukiley’

  UJehova

  Ulokh’ esibusisa.

  Umsebenz’ esiwenzayo mkhulu

  Siwenzel’ uJehova.

  Njalo siyabathanda kakhul’ abafowethu,

  Yikho sithi:

  (IKHORASI)

  SingabakaJehova;

  S’bambene, aw’ siyimuli.

  Lanxa lihlala khatshana,

  S’yalithanda.

  Aw’ siyimuli.

 2. 2. Sisehla nje,

  Lihle lasihlangabeza ngentokozo.

  Wakhal’ umculo lwaqal’ uhlelo,

  Lwaqin’ uthando lwethu.

  Konke lokhu kungenxa yokuthi

  UJehova ulathi.

  Sizamdumisa ndawonye, simthande phakad’

  Endaweni zonke.

  (IKHORASI)

  SingabakaJehova;

  S’bambene, aw’ siyimuli.

  Lanxa lihlala khatshana,

  S’yalithanda.

  Aw’ siyimuli.

 3. 3. Iyaphaph’ indizamtshina

  Iya khonale khatshana.

  Thina s’pheth’ indab’ ezinhle

  Sihlangana labant’ abahle.

  Njalo uthando lwabafowethu

  Lusenza s’khululeke.

  Loba singaphi komhlaba,

  S’yabathanda bonk’ abafowethu!

  (ISETHULO SEKHORASI)

  Aw’ kumnandi

  Ukuba lezihlobo endaweni zonke,

  EMali leMexico,

  EJapan leJamaica.

  (IKHORASI)

  SingabakaJehova;

  S’bambene, aw’ siyimuli.

  Lanxa lihlala khatshana,

  S’yalithanda.

  Aw’ siyimuli.

  S’phuma k’zo zonk’ izizwe

  S’bambene, aw’ siyimuli.

  Uthando lweth’ alubuzwa

  Ngoba singabakaJehova!

  Fiji, Tahiti, leMzansi Africa;

  Navajo, Tshangane, leZambia;

  Afghanistan, Canada le-Estonia

  S’yalithanda. Aw’ siyimuli.