Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Sekuseduze

Sekuseduze
OKUBONAYO
 1. 1. Uzwa zihlabel’ inyoni,

  Emkhathini omuhle.

  Uhamba hamb’ egangeni,

  Ligwaze umhlaba ilanga.

  Ethuneni bephuma,

  Kwaze kwamangalisa.

  KusePharadayisi,

  Aw’ laseliseduze.

 2. 2. Nanso indl’ eseliweni,

  Eyinye entabeni.

  Kuyahlatshelw’ emfuleni,

  Olamanz’ ageleza mnandi.

  Amasimu emhlophe,

  Sekusel’ukuvuna.

  Lumhlab’ esesikuwo,

  Aw’ wawususeduze.

  (IYANTSHINTSHA)

  Sijabula labangane,

  Ngezint’esasizifisa.

  Akusela inyembezi,

  Mutsh’ umhlaba, impilw’ intsha.

 3. 3. Bayathokoza abantu,

  Lotshani sebubuhle.

  Umemez’ iz’ thandwa zakho,

  Konke ukusa kwamalanga.

  Sibonga yen’ uJehova,

  Ngokusinakekela.

  Iz’ busiso es’lazo,

  Aw’ zaseziseduze.

  (IYANTSHINTSHA)

  Nsuku zonke,

  Ng’yathokoza,

  Nxa ngik’bona uthokoza.

  Ngoba k’qala ngang’cabanga uk’thi ang’soze ngik’ bone.

 4. 4. Aw’ seliseduze,

  Lon’ iPharadayisi.

  Lithenjiswe nguJehova,

  Lizafika loba sek’ theni.

  Nxa ng’cabang’ ukuza kwalo,

  Kungipha intokozo.

  Ngilindile ngabomvu,

  Futhi aw’ seliseduze.