Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ngikupha Konke Engilakho

Ngikupha Konke Engilakho
OKUBONAYO
 1. 1. Kumele ngenze ukukhetha;

  Phakathi kwezint’ ezinengi.

  Ngizafunga kweliny’ ilanga;

  Kodw’ angaz’ ukuthi kunini.

  Bayabusisw’ abaz’nikela kuye uJehova.

  Ngeke ngikhethelwe ngomuny’ umuntu,

  Ngifun’ ukuzenzela.

  (IKHORASI)

  Ngifuna ukuz’mela ngedwa,

  Ng’sabele nxa engibiza.

  Ng’qinise nxa ngibuthakathaka.

  Ng’zakupha konk’ eng’lakho.

  Ng’zakupha konk’ eng’lakho.

 2. 2.Ng’fis’ ukuba ngumngane wakho,

  Ngibe lempil’ engapheliyo.

  Ng’yakwazi wena uqotho.

  Nguwe wedwa uNkulunkulu.

  Uk’phila kayisiwo mdlalo,

  Kuluhamb’ olude.

  Ng’fis’ ukukukhonza ngisesemutsha ,

  Ng’thathe icele lakho.

  (IKHORASI)

  Ngifuna ukuz’mela ngedwa,

  Ng’sabele nxa engibiza.

  Ng’qinise nxa ngib’thakathaka.

  Ng’zakupha konk’ eng’lakho.

  Ng’zakupha konk’ eng’lakho.

  Ng’zakupha konk’ eng’lakho.

  Ng’zakupha konk’ eng’lakho.