Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ngikupha Konke Engilakho

Ngikupha Konke Engilakho
OKUBONAYO
 1. 1. O Jehova baba, ng’fun’ ukukuph’ engilakho.

  Ng’fis’ ukukuthokozisa sonk’ is’khathi ng’saphila.

  Ng’zabanced’ abathand’ uk’lalel’ iLizwi lakho.

  Ngok’tshumayela lok’fundisa ng’zaphumelela.

  (IYANTSHINTSHA)

  Ukuk’dumisa Jehova kungiqinis’ ukholo.

  Ng’zacabanga ngokuz’nikela engakwenzayo.

  (IKHORASI)

  O Jehova Baba, ngiyak’dumisa.

  Ngizakukhonza ngezindlela zonke.

  Ngikupha inhliziyo yami yonke.

  Jehova ng’zak’thanda ngikuphe engilakho.

 2. 2. Ng’zathand’ abazalwane ngenhliziyo yonke.

  Ukwenza ngingacelwanga ng’yakuthokozela.

  Ngiyajabula ngokupha kulokwemukela,

  Nxa ngincedisa abanye abasebunzimeni.

  (IYANTSHINTSHA)

  Ukuk’dumisa Jehova kungiqinis’ ukholo.

  Ng’zacabanga ngokuz’nikela engakwenzayo.

  (IKHORASI)

  O Jehova Baba, ngiyak’dumisa.

  Ngizakukhonza ngezindlela zonke.

  Ngikupha inhliziyo yami yonke.

  Jehova ng’zak’thanda ngikuphe engilakho.

  (IKHORASI)

  O Jehova Baba, ngiyak’dumisa.

  Ngizakukhonza ngezindlela zonke.

  Ngikupha inhliziyo yami yonke.

  Jehova ng’zak’thanda ngikuphe engilakho.