Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Izinto Eziqakathekileyo

Izinto Eziqakathekileyo
OKUBONAYO
 1. 1. Nsukuzonke k’lez’nqumo, k’mele s’khethe.

  Sizakwenzani ngesikhathi sethu?

  Sikhon’ esok’hleka silabangane,

  Kodwa ngeke saphilela lokho ngoba:

  (IKHORASI)

  K’lok’qakathekileyo ok’ding’ isikhathi—

  Ngumthandazo lok’taditsha sisondele kuJah.

  Ye kuqakathekile.

  Lahl’ izint’ ezingumthwalo.

  Qakathekisa ik’sasa lamuhla.

  Hlala uqakathekisa ukukhonza.

 2. 2. Singasindwa yindleko zok’phila,

  Beses’ding’ imali s’khohlwe imuli.

  Kumele s’hlale lezimuli,

  Sizifundise zikhule ekukholweni.

  (IKHORASI)

  K’lok’qakathekileyo ok’ding’ isikhathi—

  Ngumthandazo lok’taditsha sisondele kuJah.

  Ye kuqakathekile.

  Lahl’ izint’ ezingumthwalo.

  Qakathekisa ik’sasa lamuhla.

  Hlala uqakathekisa ukukhonza.

  (IKHORASI)

  K’lok’qakathekileyo ok’ding’ isikhathi—

  Ngumthandazo lok’taditsha sisondele kuJah.

  Ye kuqakathekile.

  Lahl’ izint’ ezingumthwalo.

  Qakathekisa ik’sasa lamuhla.

  Hlala uqakathekisa ukukhonza.