Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Izimanga Zakho Zenza Ngikudumise

Izimanga Zakho Zenza Ngikudumise
OKUBONAYO
 1. 1. Z’yahlabel’ inyoni liphum’ ilanga.

  Nxa liphuma liyaz’ xotsha izinkanyezi.

  Ilanga libhobok’ ez’hlahleni,

  K’beth’ umoya wentwasa, ophephethayo.

  (IKHORASI YOKUQALA)

  Ng’hlabela ngithi, “Jehova Nkosi,

  Ngiyawumangal’ umsebenz’ wakho.”

  Izinkanyezi zenza ng’buze: Kuwe ngiyini?

  (IKHORASI)

  Iz’manga zakho zenza ng’hlabele.

  Iz’manga zakho zenza ng’hlabele.

  Ngihlabele.

 2. 2. Ziyiz’manga izinyamazana,

  Ebusuku lemini zona z’yadumisa.

  Phez’ kwentaba langaphansi kolwandle,

  Konk’ okuphilayo akuk’dumise.

  (IKHORASI YOKUQALA)

  Ng’hlabela ngithi, “Jehova Nkosi,

  Ngiyawumangal’ umsebenz’ wakho.”

  Izinkanyezi zenza ng’buze: Kuwe ngiyini?

  (IKHORASI)

  Iz’manga zakho zenza ng’hlabele.

  Iz’manga zakho zenza ng’hlabele.

  Ngihlabele.

  (IYANTSHINTSHA)

  Ulwazi ngezint’ ezadalwayo,

  Lwenza sibemazi kakhulu uMdali wethu.

  (IKHORASI YOKUQALA)

  Ng’hlabela ngithi, “Jehova Nkosi,

  Ngiyawumangal’ umsebenz’ wakho.”

  Izinkanyezi zenza ng’buze: Kuwe ngiyini?

  (IKHORASI)

  Iz’manga zakho zenza ng’hlabele.

  Iz’manga zakho zenza ng’hlabele.

  Iz’manga zakho zenza ngihlabele.

  Iz’manga zakho zenza ngihlabele.

  Iz’manga zakho zenza ngihlabele.

  Ngihlabele.