Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INGOMA 96

IBhayibhili Libhuku Eliligugu

Khetha Okurekhodiweyo
IBhayibhili Libhuku Eliligugu
OKUBONAYO

(IZaga 2:1)

 1. 1. Kulebhuku elimangalisayo,

  Elenza umuntu athokoze.

  Lilem’cijo elamandla kakhulu.

  Liyasihlakaniphisa sonke.

  Lelibhuku liBhay’bhili el’ngcwele.

  Labhalwa ngababephefum’lelwe,

  Amadoda ayethand’ uJehova.

  Akhuluma eholwa ngumoya.

 2. 2. Babhal’ ukuth’ uJehova nguMdali,

  Owadala izulu lomhlaba.

  Babhala ngempil’ enhle ye-Edeni,

  Lok’lahleka kwePharadayisi.

  Bavez’ ingilos’ eyahlamukayo,

  Eyabangis’ uJah ukubusa.

  Lokhu kwaletha isono losizi,

  Kodw’ ek’cinen’ uJah uzanqoba.

 3.  3. Lesi yisikhathi sokuthokoza.

  UJesu Khristu useyiNkosi.

  Yikho sitshumayela ngaw’ uMbuso.

  S’tshel’ abantu ngez’busiso zawo.

  Kulelibhuku k’lendab’ ezimnandi,

  Ezithokozis’ ozibalayo.

  Zenz’ ingqondo yomunt’ ihlaliseke.

  IBhay’bhili kumele lifundwe.