Yeqa uye kokuphakathi

UJehova Ukhulula Abantu Bakhe

Indaba elandiswa ku-Eksodusi isahluko 3 kusiya ku-15 itshengisa ukuthi uNkulunkulu owakhulula abantu bakhe eLwandle Olubomvu uzakukhulula lawe nxa ungabekezela njalo ube lokholo kuye.

Umdlalo lo uthethwe ku-Eksodusi 3:​1-22; 4:​1-9; 5:​1-9; 6:​1-8; 7:​1-7; 14:​5-10, 13-31; 15:​1-21.