Yeqa uye kokuphakathi

“Qina Ube Lesibindi Uwenze Lumsebenzi”!

Kumele simthembe uJehova nxa singahlangana lobunzima empilweni. Khangela indlela uDavida atshengisa ngayo ukuthi uyamethemba uJehova.

Indaba le isekelwe ku-1 ImiLando 28:1-20; lo-1 Samuyeli 16:1-23; 17:1-51