Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Lithini IBhayibhili?

Lithini IBhayibhili?

Kuzakuba khona yini ukwahlulela okuhle emhlabeni?

Ubungathini?

  • Ye

  • Hatshi

  • Engxenye

Okutshiwo liBhayibhili

“Ngiyazi ukuthi uJehova ubenzela okulungileyo abayanga, ubamele abaswelayo.” (IHubo 140:12) UMbuso kaNkulunkulu uzakwenza ukuthi kube lokwahlulela okuhle emhlabeni.

Yikuphi okunye okufundiswa liBhayibhili?

  • UNkulunkulu uyakubona ukwahlulela okubi okwenzakala khathesi njalo uzakulungisa.UmTshumayeli 5:8.

  • Ukwahlulela kukaNkulunkulu okuhle kuzakwenza kube lokuthula lokuhlaliseka emhlabeni.U-Isaya 32:16-18.

Kulomhlobo wabantu uNkulunkulu awuthanda ukwedlula eminye yini?

Abanye bakholwa ukuthi kuleminye imihlobo eyaqalekiswa nguNkulunkulu njalo eminye wayibusisa kodwa abanye bakholwa ukuthi uNkulunkulu kakhethi. Uthini ngendaba le?

Okutshiwo liBhayibhili

“UNkulunkulu kathandi abanye kulabanye abantu kodwa wamukela abantu benhlanga zonke abamesabayo abenza okulungileyo.” (ImiSebenzi 10:34, 35) Abantu bonke bayafanana kuNkulunkulu.

Yikuphi okunye okufundiswa liBhayibhili?

  • IBhayibhili lilezindaba ezinhle eziya “ezizweni zonke, lasezizwaneni, lasezindimini kanye lasebantwini.”ISambulo 14:6.