Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | KUYANCEDA YINI UKWAZI NGABAGADI BAMABHIZA AMANE?

Uzwa Njani Ngabagadi Bamabhiza Amane?

Uzwa Njani Ngabagadi Bamabhiza Amane?

Nanko ethutsha amabhiza amane labagadi bawo! Ibhiza lokuqala limhlophe, umgadi walo uyakhazimula futhi usanda kubekwa ukuthi abe yinkosi. Elilandelayo libomvu okomlilo njalo umgadi walo uletha izimpi emhlabeni wonke. Elesithathu limnyama tshu njalo oligadileyo uphethe isikali sokulinganisa. Kuzwakala ilizwi likhuluma ngokuswelakala kokudla. Ibhiza lokucina lilombala oliganu. Ligadwe yiKufa njalo liletha imikhuhlane lokunye okubulala abantu. Ibhiza leli libulala abantu abanengi njalo lilandelwa yiHadesi kumbe iNgcwaba. Nxa ubala ngawo amabhiza la eBhayibhilini uyabe ungathi uyawabona egijima sibili.ISambulo 6:1-8.

“Ngathi ngiqala ukubala ngabagadi bamabhiza abane ngangisesaba. Ngangicabanga ukuthi uSuku Lokwahlulela seluseduze lokuthi ngangizabhujiswa njengoba ngangingazilungiselelanga.”UCrystal.

“Ngakholisa kakhulu ngesikhathi ngibala ngamabhiza alemibala etshiyeneyo labagadi bawo. Konke engangikubala kwacaca ngesikhathi sengizwisisa ukuthi umbono lo utshoni.”U-Ed.

Wena uzwa njani nxa ubala ngabagadi bamabhiza amane abasebhukwini leSambulo? Indaba le iyaziwa kakhulu njalo ngeyinye yezindaba eziqakathekileyo ezisebhukwini leli. Ubukwazi yini ukuthi ukuzwisisa umbono lo kungakunceda? UNkulunkulu uthembisa ukuthi uzathokoza nxa ufunda amazwi esiphrofetho lesi njalo uwagcina enhliziyweni yakho.ISambulo 1:1-3.

Umbono wabagadi bamabhiza amane akumelanga ukwesabise njengoba usenza kwabanye. Umbono lo uqinise ukholo lwabantu abanengi kakhulu njalo ubenze babalethemba elihle ngekusasa. Sicela ubale izihloko ezilandelayo ukuze ubone ukuthi umbono lo ungakunceda njani lawe.