Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | UNGENZANI UKUZE ULIZWISISE IBHAYIBHILI?

Kuyini Ongakwenza?

Kuyini Ongakwenza?

Kuyini ongakwenza ukuze ukukholise ukubala iBhayibhili njalo ungenzani ukuze okubalayo kukuncede? Ake sixoxe ngezinto ezinhlanu ezincede abanengi.

Dinga indawo ozabalela kuyo. Zama ukudinga indawo engelamsindo futhi ube leqiniso lokuthi akula lutho olukuphambanisayo. Kuqakathekile lokuthi ubale usendaweni elokukhanya futhi ebetha umoya omnandi. Ungenza konke lokhu, okubalayo kuzangena kujule engqondweni lasenhliziyweni yakho.

Zimisele ukulalela. IBhayibhili libhuku elivela kuBaba wethu osezulwini, yikho kuqakathekile ukuthi uzimisele ukulalela konke asitshela khona. Kufanele wenze njengomntwana olalelayo nxa efundiswa ngumzali. Kungenzeka wake wezwa inkulumo ezimbi ngeBhayibhili, yikho ungavumeli inkulumo ezinjalo zikuphambanise ukuthola imfundo evela kuNkulunkulu.IHubo 25:4.

Qalisa ngokuthandaza. IBhayibhili libhuku elilemicabango kaNkulunkulu. Yikho kuqakathekile ukuthi sicele uncedo lwakhe ukuze silizwisise. Uthembisa ukuthi ‘uzabapha umoya ongcwele labo abawucela kuye.’ (ULukha 11:13) Umoya ongcwele uzakunceda uzwisise indlela uNkulunkulu acabanga ngayo. Ngokuhamba kwesikhathi, umoya wakhe uzakusiza lokuthi wenelise ukuzwisisa “lezinto ezizikileyo zikaNkulunkulu.”1 KwabaseKhorinte 2:10.

Bala ulenhloso yokuzwisisa. Akumelanga ubalele ukuqeda nje. Kufanele ucabangisise ngalokho okubalayo. Zibuze: ‘Yibuphi ubuntu obuhle obusemuntwini engibala ngaye? Ngingakusebenzisa njani lokhu empilweni yami?’

Zimisele ukusebenzisa lokho okufundayo. Ukuze lokho okubala eBhayibhilini kukuncede, dinga ongakusebenzisa empilweni yakho. Nanku ongazimisela ukukwenza: Zimisele ukufunda okunengi ngoNkulunkulu kumbe ukusebenzisa lokho okubalayo ukuze ube ngumuntu ongcono. Nxa usukwazi okufunayo usungakhetha izingxenye zeBhayibhili ezikhuluma ngakho. *

Imicijo le esixoxe ngayo ingakunceda ukuthi ulizwisise iBhayibhili. Yikuphi okunye ongakwenza ukuze ukukholise ukulibala? Isihloko esilandelayo silemicijo engakunceda.

^ indima 8 Nxa ungela qiniso lokuthi okufunayo kutholakala ngaphi eBhayibhilini, cela oFakazi bakaJehova bakuncedise.