Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Kambe ukuthi uNkulunkulu ulengxenye ekubangeleni ukuhlupheka okugcwele emhlabeni?

Lithini IBhayibhili?

Lithini IBhayibhili?

NguNkulunkulu obangela ukuhlupheka yini?

Wena ubungathini?

  • Ye

  • Hatshi

  • Engxenye

Okutshiwo liBhayibhili

“Kakube khatshana laye uNkulunkulu ukwenza ububi, khatshana kukaSomandla ukona.” (UJobe 34:10) UNkulunkulu kasehliseli izinto ezimbi njalo kakubangeli ukuhlupheka.

Yikuphi okunye okufundiswa liBhayibhili?

  • USathane uDeveli, “inkosi yalo umhlaba” nguye obangela ukuhlupheka.UJohane 14:30.

  • Ububi lokuhlupheka kuphinde kubangelwe ngabantu abakhetha ukwenza izinto ezimbi.UJakhobe 1:14, 15.

Ukuhlupheka kuzaphela yini?

Abanye abantu bakholwa ukuthi nxa abantu bengabumba amacebo bendawonye bangakuqeda ukuhlupheka, ikanti abanye abalalo ithemba lokuthi izinto zingantshintsha zibe ngcono. Wena ucabangani?

Okutshiwo liBhayibhili

UNkulunkulu uzakuqeda ukuhlupheka. “Akusayikuba khona futhi ukufa loba ukulila loba ukukhala loba ubuhlungu.”ISambulo 21:3, 4.

Yikuphi okunye okufundiswa liBhayibhili?

  • UNkulunkulu uzasebenzisa uJesu ukuthi aqede wonke umonakalo obangelwa nguDeveli.1 UJohane 3:8.

  • Abalungileyo bazaphila emhlabeni phakade sekulokuthula.IHubo 37:9-11, 29.