Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | UNGENZANI UKUZE ULIZWISISE IBHAYIBHILI?

Kungani Kumele Ulibale IBhayibhili?

Kungani Kumele Ulibale IBhayibhili?

“Ngangicabanga ukuthi kunzima ukuzwisisa iBhayibhili.”—UJovy

“Ngangicabanga ukuthi kuyadina.”—UQueennie

“Ngangisithi ngingakhangela ubukhulu beBhayibhili ngihle ngizwe ngivilapha ukulibala.”—U-Ezekiel

Sewake wacabanga yini ngokubala iBhayibhili kodwa wasudondiswa yizizatho ezinjengalezi ezitshiwo ngabanye? Kwabanengi ukubala iBhayibhili yinto enzima. Kodwa kuthiwani nxa ubungathola ukuthi ukubala iBhayibhili kungakunceda ube lempilo engcono njalo ethokozisayo? Ubungenzani nxa ubungathola ezinye izindlela ezingenza ukuthi ukukholise ukulibala? Ubungazama yini ukulibala ukuze ubone ukuthi lingakunceda njani?

Zwana ukuthi abanye bancedakala njani ngokulifunda iBhayibhili.

U-Ezekiel oleminyaka engaphezu kuka-20 uthi: “Ekuqaleni kwakungani ngumuntu otshayela imota engakwazi lokuthi uyangaphi. Kodwa ukubala iBhayibhili kungincedile ngoba khathesi sengikwazi ukuthi ngiphilelani. Ngithola amacebo engingawasebenzisa nsuku zonke.”

U-Frieda laye oleminyaka edlula engu-20 uyalandisa: “Ngangicaphuka masinyane. Kodwa khathesi sengikwazi ukuzikhuza ngenxa yokuhlala ngibala iBhayibhili. Sengilobuntu obungcono njalo lokho sekungenze ngaba labangane abanengi.”

Owesifazana oleminyaka edlula 50 okuthiwa ngu-Eunice nxa ekhuluma ngeBhayibhili uthi: “Liyangisiza ukuthi ngibe ngumuntu ongcono kakhulu njalo selingenze ngalahla imikhutshana emibi ebengilayo.”

Njengoba usuzizwele banengi kakhulu asebencedwe yikubala iBhayibhili, lawe ungalibala lingakunceda ukuthi uphile impilo emnandi. (U-Isaya 48:17, 18) Okunye elingakusiza kukho (1) yikuthi wenze izinqumo ezinhle, (2) uthole abangane abahle (3) ungakhathazeki kakhulu (4) lokuthi ufunde iqiniso ngoNkulunkulu. Konke okuseBhayibhilini kuvela kuNkulunkulu njalo ungakulalela awusoze ulahleke. UNkulunkulu uzakufundisa okuzakunceda.

Okuqakathekileyo yikuthi uzimisele ukulibala. Yiwaphi amacebo angakunceda ukuthi uqalise ukulifunda lokuthi ulikholise?