Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

UNkulunkulu Uthini Ngezimpi?

UNkulunkulu Uthini Ngezimpi?

Ubungawuphendula njani umbuzo lo? Abanengi bacabanga ukuthi uNkulunkulu kaboni lutho olubi ngezimpi. Bathi endulo wayetshela ezinye izikhonzi zakhe ukuthi ziyekulwa izimpi, baze bathi ubufakazi balokhu bukhona laseBhayibhilini. Kodwa bakhona abathi uJesu iNdodana kaNkulunkulu wafundisa abalandeli bakhe ukuthi bathande izitha zabo. (UMathewu 5:43, 44) Ngakho baphetha ngokuthi uNkulunkulu sewantshintsha indlela azibona ngayo izimpi njalo khathesi uyazizonda.

Wena ubona njani? UNkulunkulu uyavuma ukuthi abantu balwe izimpi yini? Nxa kunjalo, yiliphi icele alisekelayo ezimpini ezikhona lamuhla? Ukuthola izimpendulo zemibuzo le kungakusiza ukuthi uhlole indlela ocabanga ngayo mayelana lezimpi. Ngokwesibonelo, nxa ubungatshelwa ukuthi uNkulunkulu uyazivumela izimpi lokuthi usekela iqembu wena ofuna linqobe empini ethile, akuthandabuzwa ukuthi ubuzacabanga ukuthi izimpi ziqondile njalo ubuzakuba lethemba lokuthi iqembu olisekelayo lizanqoba. Kodwa ubungezwa njani nxa ubungatshelwa ukuthi uNkulunkulu usekela iqembu elilwisana lelakho? Iqiniso yikuthi ubuzaqalisa ukucabanga kutsha ngendaba le.

Kulokunye okuqakatheke kakhulu endabeni le. Ukwazi ukuthi uNkulunkulu uthini ngezimpi kungantshintsha indlela ocabanga ngayo ngoNkulunkulu. Nxa ungomunye wezigidi zabantu abalokhu belamanxeba emoyeni wabo ngenxa yezimpi, kumele ukuthi uyafuna ukwazi impendulo yemibuzo le elandelayo. Kambe uNkulunkulu nguye yini obangela ukuthi kube lezimpi futhi ovumela ukuthi abantu bahlupheke ngenxa yazo njengoba abanye besitsho? Kuyamkhathaza yini ukubona abantu behlupheka ngenxa yezimpi?

Kungakumangalisa ukwazi ukuthi impendulo eseBhayibhilini itshiyene kakhulu lemibono yabantu esesixoxe ngayo. Kanti njalo ayikantshintshi indlela uNkulunkulu abelokhu ezibona ngayo izimpi kusukela kudala. Ake sihlole ukuthi iBhayibhili lithi uNkulunkulu wayezibona njani izimpi endulo kanye lasekhulwini lokuqala uJesu esesemhlabeni. Lokhu kuzasinceda sibone ukuthi uNkulunkulu uzibona njani izimpi khathesi lokuthi zizabe zilokhu zikhona yini esikhathini esizayo.