Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

buza, inkolo, hlola, ezenkolo

buza, inkolo, hlola, ezenkolo

Ake sithi kumele uhlinzwe ngenxa yomkhuhlane ongakubulala. Kuliqiniso ukuthi ungathanda ukuthi lokhu kwenziwe ngudokotela omthembayo kakhulu njengoba impilo yakho izabe isezandleni zakhe. Akungeke kube yikuhlakanipha yini ukuthi uhlole imbali yakhe kanye lolwazi alalo ngomsebenzi?

Ngendlela efananayo, kuyikuhlakanipha ukuhlola inkolo ngonanzelelo. Nxa ulilunga lenhlanganiso yenkolo ethile, kufanana lokuthi ukukhonza kwakho kusezandleni zayo. Lokhu kugoqela lethemba lakho lokuthola ukuphila okungapheliyo.

UJesu wasinika indlela engasinceda ukuthi sihlole kuhle inkolo. Wathi: “Yilesosihlahla saziwa ngezithelo zaso.” (ULukha 6:44) Ngokwesibonelo, nxa ukhangela inkolo ethile kumbe iqembu elithile, ubona lithela izithelo ezinjani? Abakhokheli benkolo yakhona bagcizelela kakhulu ukuba lemali yini? Amalunga ayo ayazilandela yini izimiso zeBhayibhili eziphathelane lezezimpi kanye lezokuziphatha? Vele kulenkolo okumele ithenjwe yini? Sikucela ukuthi uhlole izihloko ezilandelayo.

“Yilesosihlala saziwa ngezithelo zaso.”​—ULukha 6:44